ယောဟန် ၆- ဉာဏ်ပညာက ပွဲတော်ကို ခေါ်သည်။

ယောဟန်သည် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများထက် မတူညီသည့်လမ်းကို လိုက်သွားသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ ယခုတွင် အခန်းကြီးခြောက်၌ လမ်းက ကြီးမားသည့်ပေါင်းစည်းမှုကိုပြုသည်။ ယောဟန် နှင့်မာကုက ပထမဆုံးကျွေးမွေးသည့်နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်း(မာကု ၆း ၄၀-၅၂)၊ ထို့နောက် ရေပေါ်လမ်းလျှောက်သည့်အကြောင်းကို ရေးသားကြသည်။ ရှင်ယောဟန်က မာကုထက် ထိုနိမိတ် ကိုပင် တင်ပြထားသည်။ ယေရှုကို နိမိတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ (မာကု ၈း ၁၁-၁၃) ပေတရု သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ (မာကု ၈း ၂၇)။ ထို့နောက် ရှင်မာကုတွင် (မာကု ၈း ၃၁-၃၈) နှင့်ယောဟန်တွင် ခရစ်တော်သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ညိုးနွမ်းခြင်းဆီသို့ သိသိ သာသာလှည့်သွားခဲ့သည်။ မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် သို့မဟုတ် အခြေခံထားသောအရာပေါ်တွင် ပြောဆိုသောသတင်းပေးချက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ကို ယောဟန်သိထားကြောင်း နားလည်ရပါ သည်။

အခန်းကြီးခြောက်သည် ယောဟန်က ယေရှုပွဲတော်ထိုသည်အကြောင်းကို ၎င်း၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ရေးသားထားခြင်းမရှိသည်ကို သတိရသူများအတွက် အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာက ပွဲ တော်အကြောင်းကို တိုက်ရိုက် တခါတလေပင် မိန့်တော်မမူ။ သို့ရာတွင် အခန်းခြောက်က ပွဲတော် မင်္ဂလာကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုဆိုသည်ထက် အခြားနားလည်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါ။

ယောဟန်က ပွဲတော်အကြောင်းနှင့်ဗတ္တိဇံအကြောင်းနှစ်ခုလုံးကို လုံးလုံးပြောဆိုရသည့်အကြောင်း ကို ပညာရှင်များကပင် မရှင်းပြနိုင်ကြပေ။ အရင်ရေးသားချက်များကို ယုံကြည်မှုရှိသည်လည်းဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြေခံဗဟုသုတလိုအပ်သော သူများကို ရေးသားလိုသောစိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် လူတိုင်းက ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ လှို့ဝှက်ချက်ကို မကျယ်ပြန့်စေလိုကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်းကြီးခြောက်ကို အခန်းကြီးငါးဖတ်ရှုစဉ်ခါ နားလည်နိုင်ပါသည်။ အခန်းကြီးငါးအဆုံးပိုင်းတွင် ယေရှုက မောရှေသည် သူ့အကြောင်းကို ကြွေးကြော်နှင့်ပြီးကြောင်း ဆိုပါသည်။ ယုဒလူတို့သည် သူ၏သက်သေခံချက်ကို ရှာမတွေ့နိုင်ကြပေ။ သို့သော် ခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဝိဒေသ လက္ခဏာကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အံ့သြဘွယ်ရာကျွေးမွေးခြင်းသာဓကဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ကျွေးမွေးခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာ ၆း ၁-၁၅

ကျွေးမွေးခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းကိုဖတ်ရှုသူများက ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ၂ ရာ ၄း ၄၂-၄၄ ကို ဖွင့်သင့်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်သောအရာ၊ စကားလုံးများသည် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်ဆင်တူယိုး မှားသာဖြစ်ပါသည်။ လူတု့ိက ယေရှုကို နိမိတ်လက္ခဏာတွေကြောင့် ပရောဖက်လို့သာ ထင်မြင်ယူ ဆကြကြောင်းကို ယခုနားလည်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို လူတို့အလည်၌ တွေ့မြင်ရသည်။ လူတို့က ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မြင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ရောက်လာမည်ဟု မြော်လင့်နေကြသောအခါ ဤအရာက အဘယ်အရာဆိုလိုသည်ကို နားလည်ရ ပါသည်။

ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အတူ မှားယွင်းသောအဆုံးသတ်ရှိပြီး လမ်းမှားသို့ လိုက်သွားသည်။ လူတို့က နိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိခွင့်ရကြသည်။ သို့သော် ယေရှုကို ဘုရားသားတော်အဖြစ် လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ကြသည်။ ယေရှု သည် “မေရှိယမုန့်”မဟုတ်ဟုဆိုကြသည်။ ဘဝအသက်တာတွင် ကြုံလေသမျှသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ရန် ယေရှုကို မရှာဖွေသင့်ပါ။ နိမိတ်လက္ခဏာ၏ပန်းတိုင်မှာ လူတို့စိတ်နှလုံးကို သိမ်းပိုက် နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူတို့ထံပေါ်လာသည်။ ၆း ၁၆-၂၁

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ မန္နမုန့်နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းနိမိတ်သည် ဆက်စပ်နေသည်။ ပင် လယ်နီနှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီး ယုဒလူမျိုးများ ကယ်တင်ခြင်းခံရကာ ကျွန်ခံရာ အီဂျစ်ပြည်မှ လွတ် မြောက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ဤအရာက နိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ပြသော ခရစ်တော် အကြောင်း ကျမ်းစာ၏တင်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဆက်စပ်မှုရှိသော ခရစ်ဝင်ကျမ်းသုံးခုအ ကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ ယောဟန်၏ပုံဝတ္ထုမှာ ယေရှုလမ်းလျှောက်သည့် နိမိတ်တစ်ခုသာ မဟုတ်။ “တည်ရှိသော နိမိတ်” ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ၅ မှ ၆ ကီလိုမီတာခန့်လှော်ရသော်လည်း ယေရှုသည် ရောက်လာသောအခါ လှေသည် ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သည်။

ယေရှုစကားသည် အံ့သြစရာကောင်းသည်။ “ငါဖြစ်သည်” ဟူသောအရာက မောရှေက ဘုရားနာမ ကိုမေးစဉ်က ဘုရားသခင်၏တုန့်ပြန်မှုကို သတိရစေသည်။ “ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏။” (ထွက် ၃း ၁၄) ဤအကြောင်းက အိုင်ဆီသို့ဖြတ်လမ်းနည်းအကြောင်း ပြောနေခြင်းမဟုတ်။ ဘုန်းကြီးသော အရှင်၏ဖွင့်ပြခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ပထမအခန်းကြီး မိန့်ဆိုသောအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်သည်။

အသက်မုန့်ဖြစ်သော ယေရှု၊ ၆း ၂၂- ၅၉

ယောဟန်က အံ့သြဘွယ်အကြောင်းကို မပြောပါဟူသောအချက်ကို အသုံးပြုနှင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိမိတ်သည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပို၍နက်ရှိုင်းပြီး ကျယ်ပြန့်သည်။ ထိုအမှုအရာတွင် ကျွေးမွေးခြင်းနိမိတ်သည် အသက်မုန့်အကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် ပါဝင်လာသည်။ အကြောင်းအရာ၏ပုံဆောင်ချက်သည် ကြီးမားသည့်နိမိတ်လက္ခဏာနောက်ပိုင်းတွင် ယေရှုကို နားလည်မှုလွဲကြသည်။ စွန့်ပစ်ကြသည်။

ဤစိတ်ဝင်စားစရာနှင့်ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာထဲမှ အဓိကကျသောအရာအချို့ကိုသာ ဖော်ပြ မည်။ ယေရှုသည် အသက်မုန့်အကြောင်းကို ပြောသောအခါ အကြောင်းအရာတွင် အနည်းဆုံး အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။

အဆင့် ၁။ မုန့်ကိုကျွေးမွေးသည့်နိမိတ်လက္ခဏာသည် သာမန်မုန့်သာဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများက အသက်မုန့်သည် အဆုံးမရှိသော သာမန်မုန့်ဟုသာ ယူဆကြသည်။

အဆင့်၂။ သုတ္တံအခန်းကြီး ၉ (အထူးသဖြင့် အပိုဒ်ငယ် ၁-၆) က ဉာဏ်ပညာအကြောင်းကို မိန့်ဆို သည်။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏စကားချီးတွင် ဉာဏ်ပညာ (လိုဂို=နှုတ်ကပတ်တော်) သည် လူ့ဇာတိခံယူကာ လူတို့အလယ်တွင် အသက်ရှင်ကြောင်းကို သတိရပါ။ ခရစ်တော်သည် ဤနည်း လမ်းဖြင့် ဉာဏ်ပညာနှင့်ကြွယ်ဝသည်။ ဉာဏ်ပညာကိုယ်တိုင်ကို လူတို့က မှားယွင်းသောအရပ်တွင် စွန့်ပစ်ကြသည်။

အဆင့်၃။ အသက်မုန့်ဆိုရာတွင် ပဋိညာဉ်တရားသစ်၊ ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ယေရှုသည် ထိုအကြောင်းကို တိုက်ရိုပြောဆိုထားခြင်းမပြု။ သို့သော် လုံလောက်သည့် ရှင်းလင်းမှု ကို ပြုသည်။ ခရစ်တော်၏အသားကိုစားသောက်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်အကြောင်းကို ရေးသား သောအခါ ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁၊ ရွေးချယ်ထားသော စကားလုံးများသည် ယေရှုက ပွဲတော်မင်္ဂလာတည်ထောင်ချိန်၌ တူညီသောအရာဖြစ်သည့်နေရာ တွင် ထင်ရှားနှင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျွေးမွေးသည့်နိမိတ်လက္ခဏာသည် ယေရှု၏သွန်သင်ချက်အရ၊ ဘေးချိတ်ထားရမည့်အကြောင်း အရာဖြစ်သည်။ သူ့ကို မုန့်အတွက်ဘဲ မရှာရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏အဓိကကျသောသာသနာမှာ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို လူတို့ထံ ယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။ ရှိသမျှ၏အဓိကမဏ္ဍိုင်မှာ ခရစ် တော်၏သေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် တကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်အတွက် အသေခံသည်။ ထို့အပြစ် ကမ္ဘာကြီး၏အပြစ်အတွက် ရန်ငြိမ်းစေရန် အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် သူကိုယ်တိုင်သည် အသက်မုန့်ဖြစ်လာရသည်။ ဉာဏ်ပညာသည် သူ့ပွဲတော်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို အမှောင်ထဲမှ အလင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူ၏ပွဲ တော်၌ ဧည်သည်ဖြစ်သမျှသောသူတို့သည် သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သူများဖြစ်ကြ ပါသည်။

အဓိကအကျဉ်းချုပ်မှာ အပိုဒ်ငယ် ၅၂-၅၉ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ စစ်မှန်သောသမ္မာတရားကို စွဲကိုင်ထားသည်။ လူတို့သည် ခရစ်တော်၊ ထိုခရစ်တော်တစ်ပါးတည်း၌ သာ စုံလင်သောကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ယုဒလူမျိုးများသည် သဲကန္တာရတွင် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ကြသည်။ ၆း ၆၀-၇၁

အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ ကျွေးမွေးခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာက ယုံကြည်ခြင်းကို မပေးပါ။ သို့သော် ဖျက်ဆီးခြင်းကိုသာဖြစ်စေသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် ယေရှုကို တွေ့ရန် အလုအယက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုလူများပင်လျှင် သူ့ထံက အဝေးသို့ထွက်သွားကြသည်။ အသက်မုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှု၏စကားက သူတို့ကို အပြစ်တင်သည်။ မိမိအလိုအလျောက် အဘယ်သူမျှ သူ့ထံမသွား ကြောင်းကို ယေရှုက သိသည်။ သူတို့ကို ပြန်လည်စွဲကိုင်ခြင်းကလည်း အသုံးမရပေ။ တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသည် လုပ်ဆောင်စရာကို အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်လိုသည်။ ကဲသာပြည်ရှိ မာကု၏အဆိုအရ၊ ကပေရနောင်မြို့ရှိယောဟန်၊ နှင့်ပေတရုတို့က ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းကို ရဲရင့်စွာ ဝန်ခံကြပါသည်။

ယုဒလူတို့သည် မောရှေကို ဆန့်ကျင်ကြသည့်နည်းတူ လူတို့သည် ယခုအချိန်တွင် ဘုရားစေလွှတ် ထား သောကယ်တင်ရှင်ကို ဆန့်ကျင်နေကြသည်။ ဉာဏ်အရှင်၏ပွဲတွင် လူတိုင်းကို ခေါ်ဖိတ်သည်။ သို့ရာတွင် အနည်းစုသာလာလိုကြသည်။ လာလိုသောသူများထဲတွင် တစ်ဦးဦးက သစ္စာဖောက် လျှင်(ယုဒ) အခြား သောသူများသည် ထွက်ပြေးသွားရလိမ့်မည်။

မာကုဖော်ပြသော မေရှိယလျှို့ဝှက်ချက်ကို ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် တည်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာ တွင် ကျွန်တော်တို့၏သခင်စိုက်ပျိုးသည့်နည်းတူ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကို အတူတကွ ပြီးမြောက် ကြောင်းတွေ့ရသေးသည်။