၁။ ကောရိန္တု ၁ ။ ပြဿနာများကြား၌

နှုတ်ဆက်ခြင်း ၁း ၁- ၉

ရှေးယခင်က ပေးစာများကိုရေးသားရာတွင် တိကျသေချာသည့်ပုံစဖြင့် စတင်ပြီး အဆုံး သတ်ရပါသည်။ ရှင်းလင်းသောစကားလုံးများတွင် ပုံစံမှာ “- က သင့်ကို နှုတ်ဆက်ပါ၏” သို့မဟုတ် “သင့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်” စသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ပေးစာ၏အဆုံးပိုင်းတွင် “မာပါ စေ” စသဖြင့် တိုတိုတုတ်တုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို ထည့်သွင်းသည်။ ကနဦးအချိန် ကာလတွင် ဥပမာအားဖြင့် ပေးစာသည် အောက်ပါအတိုင်း အစပြုသည်။ “တမန်တော် များတို့၊ နှင့်အသက်ကြီးသူတို့၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ အခြားပြည်၌ရှိသော ညီအစ်ကိုများဆီသို့” စသဖြင့်ဖြစ်သည်။ (တမန် ၁၅း ၂၃- ၂၉)

ဤပေးစာတွင် ပေါလုက အနည်းငယ်လိုက်နာသည်။ အနည်းငယ်သော အသစ်အသစ် ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ ယခုတွင်လည်း နှုတ်ဆက်စကားသည် အနည်းငယ်ရှည် လျားသည်။ ပေါလုက မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ တမန်တော်ဟု သတ္တိရှိရှိ ခေါ်ဆိုသည်။ ပေးစာတွင် ဒုတိယပို့သူမှာ ဆိုစတင်နီးစ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကောရိန္တုတရားဇရပ်၏အရင်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နိုင်သည်။ သူ့အားဖြင့် ယုဒလူမျိုးတို့သည် ပရိုကွင်ဆူဂလီယွန်ကို လုပ်ကြံရန် လေ့လာနေကြသည်။ (တမန် ၁၈) ထိုအမှုကိစ္စတွင် ရှင်ပေါလု၏အရင်ရန်သူများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ရောက်ရှိလာကြပြီး ယခုတွင် ပေါလုနှင့်အတူ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကြသည်။

ပေါလုသည် ၎င်း၏ပေးစာကို “ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်” သို့ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုလူ တို့ကို “သန့်ရှင်းသူများ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ “ယေရှုခရစ်၌ သန့်ရှင်းသူများ” လည်းဖြစ်ကြ ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းသူဟု ခေါ်ဆိုရန်မှာ ရင်လေးစရာကောင်းသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အမြင်အရဆိုလျှင် ပြောစရာ လွန်လွန်းသည်ဟုပင်ဆိုရမည်။ မိမိကိုယ်ကို ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ဟုတော့မခံစားပါ။ သို့သော် အရမ်းသန့်ရှင်းလွန်းသည်ဟုလည်း မဆို လိုပါ။ ပေါလု၏ဘာသာစကားသင်ကြားပေးမှုတွင် သန့်ရှင်းခြင်း၏အဓိပယ်မှာ အဘယ် နည်း။ ဟုတ်ပါသည်။ ကောရိန္တုအသင်းတော်သည် မည်သည့်အဖွဲ့မျိုးတွင် ပါဝင်ကြောင်း ကို ရှင်ပေါလုက ကောင်းစွာ သိနားလည်ပါသည်။ သူတို့သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရန်လို ကြသည်။ အပြစ်မျိုးစုံထဲ ကျင်လည်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ပေးသည့် ကျေးဇူးတော် ဆုကျေးဇူးများဖြင့် ကြွားလုံးထုတ်လိုကြသည်။ သို့ရာတွင် သူက အသင်းတော်သည် သန့်ရှင်းသည်၊ စင်ကြယ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ထိုသို့ဆိုရသည့်အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသည်ဟုဆိုရာတွင် အဆင့်မရှိ။လူတစ်ဦးသည် သန့်ရှင်းသည်၊ သို့မဟုတ် မသန့်ရှင်းသည်။ သူသည် မသန့်ရှင်းသောသူဖြစ်လျှင် ဘုရား သခင်၏ကျိန်ခြင်းကိုခံရမည်။ သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်၏ကျိန်ခြင်းနှင့် လွတ်မည်။ အသင်းတော်၏သန့်ရှင်းခြင်းဟူသည်မှာ အသင်းသားများ၏သန့်ရှင်းခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ခရစ်တော်ပေးထားသော သန့်ရှင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

အစပျိုးနှုတ်ဆက်စကားရေးသားပြီးနောက် ပေါလု၏ပေးစာသည် အရေးကြီးသည့်အပိုင်း ကို ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ရောမ ၁း ၈-၁၀၊ ၂ ကော ၁း ၃- ၄၊ ဖိလိ ၁း ၃- ၆) ပုံမှန်လုပ်နေကျအတိုင်း ရှင်ပေါလုသည် ကောရိန္တုယုံကြည်သူများကိုယ်စား ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသည်။ ထိုအ ချက်တွင် ပေါလုသည် အသင်းတော်၌ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာအကြောင်းကိုမဖော် ပြ။ အခြားအရာကိုလည်း ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုပါ။ ပေးစာအစပိုင်းတွင် အော်ဟစ်ငေါက် ငေါ်ခြင်းဖြင့် ကောရိန္တုခရစ်ယာန်တို့၏နားကိုလည်း ပိတ်၍မထားလိုပါ။ သူပြောလိုသော အရာကို လူတို့အား ရရှိစေလိုသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် လေးစားမှုအပြည့်ဖြင့်ရေးသား ထားသလို အသင်းတော်အား အကောင်းမြင်ဝါဒဖြင့်လည်း ရေးသားထားပါသည်။ အထူး သဖြင့် ကောရိန္တုအသင်းတော်၏ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို အကျဉ်းမျှဖော်ပြသည်။ အခြား အသင်းတော်များထက် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူး ပိုမိုရရှိထားပါသည်။

၁း ၁၀- ၁၇ အသင်းတော်အတွင်း အငြင်းပွါးမှုများ

ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပြီးနောက်တွင် ပေါလုသည် ပြောလိုသောအချက်ဆီသို့ တိုက် ရိုက်ပြောပါတော့သည်။ ကောရိန္တုသည် ရန်စများသော အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ရရှိသည့်သတင်းအရင်းအမြစ်သည် ကောရိန္တုမြို့ကြီးသားထံမှဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ မပြောပါ။ (၁ ကော ၁၆း ၁၅- ၁၈) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မှုကိုသာ ပြောဆိုပြီး သူတို့အခြေ အနေကိုတော့ မပြောင်းလဲစေနိုင်ပါ။ သတင်းရရှိသည့်အရင်းအမြစ်မှာ “ကလိုအဲမိသား စု”ဖြစ်သည်။ ကလိုအဲဟူသည်မှာ ကျွန်အတွက် ဘုံအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းမှာ သူသည် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝန် ကြီးသူ၊ လွတ်လပ်သောကျွေးကျွန်ဖြစ်သည်။ သေချာမှုမရှိသော်လည်း သူသည် ကောရိန္တုမြို့တွင် မနေထိုင်ဟု ယူဆရသည်။ ပေါလုက သတင်းအချက်ကို အသင်းတော် အပြင်ဘက်၌ ကိုယ်တိုင်ရဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။ “ကလိုအဲမိသားစု” ဟူသည်မှာ ကောရိန္တုသို့အလည်အပတ်လာသည့်ကျွန်များဟု အဓိပယ်ရပြီး အငြင်းပွါးမှုအကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်ပေါလုက သတင်းရသည့်နေရာဟုရှင်းပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကောရိန္တုမြို့သည် ဤအရာတွေကို သူပြောသည် ငါပြောသည်ဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သံသယရှိရန်မလိုတော့ပါ။ ထိုနည်းတူစွာ ပြဿနာသည် အခြားသူက အသင်းတော်ကို လာရောက်လည်ပတ်ရင်တောင် သတိပြုနိုင်သည့် ပြဿနာဟု မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။

တစ်ဦးဦးက ပေါလုရဲ့လူ၊ နောက်တစ်ဦးက အာပေါလုရဲ့လူ၊ အခြားတစ်ဦးက ကေဖရဲ့ လူ( ကေဖ- ပေတရု)၊ နောက်တစ်ဦးက ခရစ်တော်ရဲ့လူစသဖြင့် ကွဲပြားနေကြသည်။ စူးစမ်းလေ့လာသူသည် အပြင်းအထန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ကောရိန္တုမြို့အသင်းတော် ရဲ့ကွဲပြားမှုနှင့်သွန်သင်မှုများကို စုံစမ်းသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက် လေ့လာခြင်းက အကျိုးရှိစေမည်မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားဟု၍ တိုးချဲ့ပြောဆို ခြင်းသည် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် ပေါလုလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြေအနေရဲ့ယုတ္တမတန်ခြင်းကို ဖော်ပြရန် သုံးခုတည်ရှိနေခြင်းတွင် လေးခုမြောက်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ပေတရုနှင့်အာပေါလု (တမန် ၁၈) တို့တွင် အသင်းတော်၌ ထောက်ခံသူများရှီကြသည်။ ထိုနည်းတူ ပေါလုတွင်လည်း အသင်းတော်၌ ထောက်ခံသူများရှိကြပါသည်။

ယခုတွင် အသင်းတော်၌ဖြစ်ပျက်နေသော အငြင်းပွါးမှုသည် လုံးဝမလိုလားအပ်သော အရာဖြစ်သည်သာမက အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရည်ညွှန်းထားပါ သည်။ ခရစ်ယာန်တို့၏မိဿဟာရကို ခရစ်တော်၌နှစ်ခြင်းခံထားရသောသူအားလုံးဖြင့် အခြေခံထားပါသည်။ ပေါလုနာမဖြင့် အဘယ်သူမျှ ဗတ္တိဇံမခံကြ။ ပေတရုနာမဖြင့်လည်း အဘယ်သူမျှ ဗတ္တဇံမခံကြ။ သို့ဖြစ်၍ အသင်းတော်၌ လူ့အလိုကိုလိုက်၍ သင်းခွဲခြင်းမရှိ စေရပါ။ ပေါလုသည် ကောရိန္တုမြို့တွင် အနည်းငယ်သောလူများကိုသာ ဗတ္တိဇံပေးပြီး ကျန်သူများကို အခြားသူများက ဗတ္တိဇံပေးရန် ချန်ထားခဲ့ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူူးတင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ခရစ်တော်၌ စည်းလုံးခြင်းကိုပုံဆောင်ထားသည့် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာပင်လျှင် အသင်းတော်ကွဲပြားခြင်းအတွက် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

အပိုဒ် ၁၇ တွင် ပေါလုက ဤအကြောင်းအရာကို ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအချည်းနှီးမဖြစ်စေခြင်းအတွက် ကောရိန္တုမြို့သားများနှင့် တိုက်ခိုက်နေရခြင်းပါဝင်သည်။

လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း တရားဒေသနာ ၁း ၁၈- ၂၅

ပေါလုက ကောရိန္တုအသင်းတော်၌ ပြဿနာကောင်းကိုလည်း ချက်ချင်းမပြောသလို၊ မည်သူကမှားသည်၊ မည်သူက မှန်သည်ကိုလည်း မပြောပါ။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုသာ စတင်ပြောဆိုသည်။ ထိုတရားသည် လူတို့၏အတွေး အခေါ်အထက်တွင် ရှိသည်။ လူတိုင်းက လေးစားကြည်ညိုရသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။

ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားသည်လည်း လူသားတို့အကြောင်းတရားအလိုမဟုတ်၊ လူတို့တီထွင်ကြံဆခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောအခါ ဘုရား သခင်သည် မိမိလူတို့အား ဉာဏ်ပညာကိုသွန်းလောင်းမည်ဟူသော ပရောဖက်ပြုချက် ကို ပြည့်စုံစေသည်။ (ဟေရှာယ ၂၉း ၁၄)

ခရစ်တော်လူ့ဇာတိခံယူမွေးဖွါးခြင်းမတိုင်မှီ ဘုရားသခင်က ၎င်း၏ဉာဏ်ပညာနှင့်ဖြောင့် မတ်ခြင်းအကြောင်းကို အစေခံတို့အား ဟောပြောစေသည်။ လူတို့သည် ထိုအကြောင်း ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘုရားသခင်မရှိသကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင် ၏အဖြေမှာ လူတို့အား သြဝါဒ၊ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း သည် လူ့အကြံအစည်၏ကန့်သတ်မှုအောက်တွင် ကိုက်ညီမှုလုံးဝမရှိပါ။ ဂျူးတို့က အံ့ သြဘွယ်ရာနိမိတ်လက္ခဏာများကို မြင်လိုကြသည်။ ဂရိတို့က ဉာဏ်ပညာကို တောင့် တကြသည်။ လူ့ဉာဏ်ပညာသည် ဘုရားသခင်ကို အမြဲလစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။ သို့ရာ တွင် ဘုရားသခင်သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ကြားခွင့်ပေးထားသည်။ ၎င်းကို ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်ခေါ်၍ ယုံကြည်စေသောသူတို့က ယုံကြည်လက်ခံကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာသည် အဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို ထိုအရာက ထင်ရှားပြသသည်။ ဘုရားသခင်၏အားနည်းခြင်းအရာသည်ပင် လူ့ဉာဏ်ပညာတွင် အကောင်းမွန်ဆုံး၊ အကြီးမားဆုံးသောအရာဖြစ်ပါသည်။

အတွေ့အကြုံရှိသောစာဖတ်ပရိတ်သတ်များပင်လျှင် ပေါလုက ထိုသို့သောစကားလုံး များကို အသုံးပြုရဲသောအခါ ထိတ်လန့်နေကြသည်။ သခင်ဘုရား၏တမန်တော်သည် ထိုသို့မရေးသားလျှင် “ဘုရားသခင်၏မိုက်မဲခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကို အဘယ်သူမျှ သုံးနှုန်းရဲမည်မဟုတ်။ သို့ရာတွင် ပေါလုသည် ထိုသို့ရေးသားသောအခါ မယုံနိုင် လောက်သည့်နက်နဲခြင်းတစ်ခုတွင် ဧဝံဂေလိတရားကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တူးဖော်တွေ့ ရှိရပါသည်။

အသင်းတော်၏ဘဏ္ဍာ ၁း ၂၆- ၃၁

ကျွနု်ပ်တို့သည်ကောရိန္တုအသင်းတော်ကို ကြည့်သောအခါ ပေါလုရဲ့စကားမှန်ကန် ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူ့ဉာဏ်ပညာသည် ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာကို လက် မခံပေ။ ခွန်အားကြီးသောလူ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာသောလူတို့ သည် ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌ များစွာ စုရုံးပါဝင်ခြင်းမရှိကြပါ။ အသင်းတော်၌ စုရုံး သောသူတို့သည် အဓိကအားဖြင့် ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများ၊ ပညာမတတ်သူများသာဖြစ်ကြပါ သည်။ ဤသည်မှာ “ဤလောက၌ ပညာရှိသောသူတို့သည် အရှက်ကိုရစေခြင်းငှါ မိုက်မဲ သောသူတို့ကို၎င်း၊ အားကြီးသောသူတို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းငှါ၎င်း ပညာမဲ့သောသူ တို့ကို၎င်း ဘုရားသခင်သည် ရွေးကောက်တော်မူ” ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ (အပိုဒ် ၂၇) လောကကြီး၌ ငြင်းပယ်ခံရသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ဘဏ္ဍာနှင့်ဉာဏ်ပညာ ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြသည်။ ယင်းသည် ယေရမိ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြည့်စုံစေပါ သည်။

“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ပညာရှိသောသူသည် မိမိပညာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ခွန်အားကြီးသောသူသည် မိမိခွန်အား၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဥစ္စာရတတ်သောသူသည် မိမိ ဥစ္စာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဝါကြွားသောသူမည်သည်ကား၊ ငါသည် မြေကြီးပေါ်မှာ ချစ်သ နားခြင်း၊ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုသောထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်း တည်းဟူသော၊ ငါ့သဘောကိုသိနားလည်ခြင်း၌သာ ဝါကြွားစေ။ ငါသည်ထိုအရာတို့၌ မွေ့လျော်သည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။” (ယေရမိ ၉း ၂၃)

ယခုတွင် ပေါလုရဲ့စကားကို အလေးအနက်ထားစဉ်းစားကြပါစို့။

“ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏။ ထိုသခင်မူကား၊ ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါတို့၌ ပညာမှစ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏။ (၁ ကော ၁း ၃၀)

ဤစကားလုံးအနည်းငယ်က သန့်ရှင်းပြီး အံ့သြစရာကောင်းသည့် ဧဝံဂေလိတရားကို ဖော်ပြထားသည်။

ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ဆုကျေးဇူးများကို မငြင်းဆန်သောသူအ ပေါင်းတို့အတွက် ဉာဏ်ပညာဖြစ်တော်မူသည်။ မိမိလူတို့အတွက် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် “အခြားသူ များ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း” ရှိသည်ဟု လုသာက ရှင်းပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်နှင့် ပြည့်နှက်နေသောလူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ လုံခြုံသောသူဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းသည် ၎င်း၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်၊ ခရစ်တော်၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်စုံလင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပေါလုက ခရစ်တော်သည် သန့်ရှင်းခြင်းအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ထံလာသည်ဟု ဆိုသောအခါ “သန့်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု” မျိုးဖြစ်သည်နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည် လူ၏သန့်ရှင်းခြင်းကို အ လေးအနက်ထားဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသူသည် ပို၍ကောင်းလာသည်ဟု ဆို လိုပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်မှာ ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ ၏ သန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရွေးနှုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောသောအခါ ပေါလုက ကျွန်ကို အခမဲ့ဝယ်ခြင်းအကြောင်း တွေးကောင်း တွေးနေနိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦးက ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ဝယ်ပြီးလွတ် မြောက်စေနိုင်သည့်ပုံစံနည်းတူ ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို အသွေးဖြင့် ရွေးဝယ်ထား ပါသည်။ ဤပုံရိပ်သည် အနာဂတ်ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ နောက်ဆုံးရွေးနှုတ်ခြင်းဟူ သည်မှာ နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းအချိန်မှသာ ဖြစ်ပျက်လာမည်။ ထိုအချိန်တွင် အပြစ် သားဖြစ်သော ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ထဲကနေ လွတ်မြောက်ကြ မည်ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ ရှင်ပေါလုသည် မိမိချစ်သော ပြဿနာပြည့်နေသည့်အသင်းတော်ကို စာ ရေးသားရာတွင် အစပြုထားသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ သူသည် ပြဿနာကို လစ်လျူရှုထား ခြင်းမရှိ။ ပေးစာအစပိုင်းတွင် သူတို့အကြောင်းကို ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသည်။ ဤ ပေးစာတွင် ပေါလုသည် ကောရိန္တုအသင်းတော်ရှိလူများကို လုံးဝေ၀ဖန်သည်။ သို့သော် သူတို့ကို သန့်ရှင်းသူများ၊ ဘုရားသခင်၏ချစ်သူတို့ စသဖြင့် သုံးနှုန်းခေါ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် အများကြီး စဉ်းစားရပါမည်။