ရှင်ယောဟန် သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။
ရှင်ယောဟန် သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်


ပေးစာတိုနှစ်စောင်ထဲက သင်ခန်းစာကြီးများ

ရှင်ယောဟန် ဒုတိယစာစောင်နှင့်တတိယစာစောင်နှစ်ခုလုံးသည် ကျွနု်ပ်တို့ကျမ်းစာတွင် စာမျက်နှာတစ်ခုတည်း၌ ရှိနေပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ဤအတိုင်ဆုံးပေးစာများသည် ကျွနု်ပ်တို့ကောင်းမွန်စွာ ချိန်ဆနိုင်သည့် သင်ခန်းစာများပါဝင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာများ စွာကို ထိုကျမ်းစာတွင် အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားပါသည်။

ဤပေးစာနှစ်စောင်ရေးသားချိန်ကို တိတိကျကျမသိရသေးပါ။(အေဒီ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်နိုင် ပါသည်။) ရေးသားသူတွေကိုလည်း အတိအကျ မသိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် စာရေးသူမှာ ပထမ စာစောင်ကို ရေးသားသူဖြစ်နိုင်ခြေက ပို၍များနေပါသည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယစာစောင်နှစ် အုပ်လုံးက အသင်းတော်နှင့်မှားယွင်းသောသြဝါဒများအကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် မတူညီသောရှုထောင့်ဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ မည်သည့်စာအုပ်က ရှေးဦးစွာ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ရန်မှာ လွန်စွာမှ ခက်ခဲလှပါသည်။ သူတို့နှစ်အုပ် လုံးသည် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်မှုရှိကြပါသည်။

ရွေးချယ်ခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးထံပေးစာ- ရွေးချယ်ခံအမျိုးသမီးကား မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း။ ၂ ယော ၁-၃

ရှင်ယောဟန်ဒုတိယစာစောင်ကို “ရွေးချယ်ခံအမျိုးသမီး” တစ်ဦးကို လိပ်မူရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖော်ပြချက်နှင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၃ တွင်ရှိသည့် “ရွေးချယ်ခံအမျိုးသမီး” တို့သည် ဒေသန္တာရအသင်းတော်ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ “ရွေးချယ်သောညီမ၏သားသမီးများ”ဟု ဆိုရာတွင် ထိုအသင်းတော်၏ အသင်းဝင်များကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ပါသည်။

“ရွေးချယ်ခံအမျိုးသမီး” ဟူသောဖော်ပြချက်၏နောက်ကွယ်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ထိုက် တန်သော သမ္မာကျမ်းစာနိမိတ်ပုံရှိပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယေရုရှလင်မြို့ကို “ဇိအုန် သတို့သမီး” ဟု မကြာခဏဆိုလေ့ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဆက်နွယ်မှုကို လင်နှင့်မယားဆက်နွယ်မှုနှင့်တူညီစေပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသောလူမျိုးကို ပေးဆပ်ရန်ရှိ နေသောအခါ ဤဆက်နွယ်မှုသည် ဝမ်းမြောက်စရာမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ပရောဖက်များက “ရုပ်တုကိုး ကွယ်သူများကို” အပြစ်တင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ချစ်တတ်သော ခင်ပွန်း အဖြစ်တည်ရှိပြီး လူတို့ကို သူ့ကိုချစ်သောသူကို အလေးမထားဘဲ ရုပ်တုကိုသာ ကိုးကွယ် အစေခံနေသော သစ္စာမဲ့သည့် မယားအဖြစ်တင်စားထားပါသည်။ ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း အပြင် ယေရမိတွင်လည်း ဤသဘောတရားကို မြင်ရသည်။(ယေရမိ ၃) ထို့အပြင် ယေဇကျေလတွင်လည်းတွေ့ရပါသည်။(ယေဇကျေ ၁၆း နှင့် ၂၃) ရှောလမုန်သီချင်းတွင် အလွန်လှပသော၊ ချစ်စရာကောင်းသော ဆက်နွယ်မှုကို တွေ့ရပါသည်။ ဤကင်္ဗျာသည် မိန်းမတစ်ယောက်နှင့်ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကြား ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သော်လည်း ဘုရား သခင်နှင့်ဂျူးလူမျိုးများကြားက ဆက်နွယ်မှုအကြောာင်းကို အဓိကဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ထိုသဘောတရားကို နောက်တစ်ဖန် တွေ့ရပြန်ပါသည်။ ယေရှုပေးသော သာဓကများသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်သည် စကားပြောသူ၊ သတို့သား၏မိတ်ဆွေအဖြစ်ရှိနေသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်သည်။ သူသည် ခရစ်တော်နှင့်ချစ်ရသောသူများကြားတွင် ရှိနေပါသည်။(ယောဟန် ၃း ၂၂- ၃၆) ပေါလုက ခရစ်ယာန်များကို ခရစ်တော်၌ သန့်ရှင်းသောသတို့သမီးအဖြစ်ပေးထားကြောင်းဆိုသည်။(၂ ကော ၁၁း ၂) ထို့အပြင် သူသည် ခရစ်တော်နှင့်သတို့သား၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဧဖက်သြဝါဒစာတွင် အသုံးပြု ထားပါသည်။(ဧဖက် ၅း ၂၁- ၂၃) ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ တွင် အသင်းတော်ကို သားသမီးရှိ သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တူညီစေပြီး (= ခရစ်ယာန်များ) နောက်ဆုံးအခန်းတွင် ကောင်းကင်တံ ခါးကိုဖွင့်လှစ်ကာ ကျွနု်ပ်တို့အတွက် နာကျင်ခြင်းကိုခံစားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းသည် သိုးသူငယ်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကို ပုံဆောင်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

ရွေးကောက်ခံအမျိုးသမီးဆိုသောစကားလုံးသည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဒေသန္တာရအသင်းတော်နှင့် ၎င်း၏ လက်ခွဲများကို ခေါ်ပါသည်။ ယင်းကို ဤနိမိတ်ပုံနှင့်ဆက်နွယ်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏အမိဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဤလှပသောပုံရိပ်ကို ဒေသန္တာရအသင်းတော်ဆီသို့ တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် အထီးကျန်နေသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏မိသားစုထဲ၌ အမြဲရှိနေပါသည်။ နောက်ကြောင်းပြန် ကြည့်လျှင် သင်သည် အသင်းတော်ကို မိမိအမိအဖြစ်မသတ်မှတ်သ၍ ဘုရားသခင်ကို ခမည်း တော်အဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း သွန်သင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ဤပေးစာတိုလေးက ဒေသန္တာရအသင်းတော်၏ အရေးပါမှုကို အလေးအနက်ထားဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ တာဝန်ကိုလည်း ပေးထားပါသည်။

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ကြစို့။ ၂ ယော ၄- ၆

ရှင်ယောဟန် ပထမစာစောင်တွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း၊ စာရေးသူသည် ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ချစ်ရန် အလေးအနက်ထား တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာအကြောင်းကို ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ပြောဆိုထားပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည်မှာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ “ဤသည်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို ဘုရား သခင်၏ပညတ်တော်အတိုင်း ပြောဆိုသည်ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ကြပါသည်။” စာရေးသူ က ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို အနီးစပ်ဆုံး အနက်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အချိန် ကာလတွင် ဤစကားလုံးများသည် ခံယူဖို့ အလွန်ခက်ခဲသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် တစ်ခါ တစ်ရံ သမ္မာကျမ်းစာပညတ်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ချမှတ်ထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတောင်း ဆိုသောအခါ သမ္မာကျမ်းစာက နည်းလမ်းကို ရှာဖွေသည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည် ဒုတိယ စာစောင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်၏။ သို့ရာ တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါ” ဟူသော ဆိုရိုးစကားရှိပါသည်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏နားလည်မှုသည် သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင် ချက်ကနေ သွေဖည်နေမည်ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာသည် မှားယွင်းမည်မဟုတ်၊ သင်၏နား လည်မှုသာလျှင် မှားယွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

မှားယွင်းသောဆရာများအတွက် တံခါးပိတ်လိုက်ပါ။ ၂ ယော ၇- ၁၁။

မှားယွင်းသောဆရာများသည် ပေးစာကို ပို့ရခြင်း၏အဓိက အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ကြပါ သည်။ သူတို့သည် အသင်းတော်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့သွားပြီး တမန်တော်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတရားကို သွန်သင်ကြပါသည်။ သူတို့သွန်သင်ထားသောအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်တို့မသိပါ။ သူတို့က ယေရှုသည် လူ့လောကထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး ခရစ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာသူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံဖို့ ငြင်း ပယ်ခြင်းပင်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် လုံလောက်သော သက်သေဖြစ်ပါသည်။ ဤဆရာတို့ က ယေရှုသည် စစ်မှန်သောလူသားအဖြစ်မွေးဖွားလာပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အ သေခံကာ သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကို လက်မခံကြပေ။

အသင်းတော်ကိုပေးထားသော လမ်းညွှန်ချက်ကို တိကျပြတ်သားမှုရှိပါအသည်။ မည်သည့်မှားယွင်း သည့်ဆရာကိုမျှ ဖိတ်ခေါ်မည်မဟုတ်။ အသင်းဝင်အားလုံးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့် မည်။ မိမိအိမ်ကို ထိုသို့သောဆရာတို့အတွက် ဖွင့်ထားလျှင် အပြစ်ကျူးလွန်သောသူတို့၏အပေါင်း အပါဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ သူတို့၏မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များသည် အလွန်အန္တရယ်ကြီးမား သည်။ ထိုအရာများကို အသင်းတော်တွင် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားရပါမည်။ အလွန်လက်တွေ့ ကျသောနည်းလမ်း၌ သုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နားလည်စရာဖြစ်ပါသည်။

မြို့တွင် အသင်းတော်အသစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခြင်းသည် ဒေသန္တရမဟုတ်သောအရာတစ်ခု အတွက် စိန်ခေါ်မှုကြီးမားကြောင်းကို ကနဦးခရစ်ယာန်များကို လုံးဝသဘောပေါက်ကြပါသည်။ ခရစ်သွားပြီး လိုက်လံတရားဟောနေသောသူသည် မိမိတည်းခိုဖို့ အိမ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိဖို့ လွယ်ကူ ကောင်း လွယ်ကူပေမည်။ မှားယွင်းသည့်ဆရာတစ်ပါးသည် ထိုအိမ်တစ်အိမ်ကို ရှာဖွေပြီး စတင် သည်ထက် ဈေး၊ တစ်ဦးတည်းဖြင့် အစပြုလုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။

ဤပေးစာက မှားယွင်းသောသြဝါဒများအကြောင်းကို ပိုမိုတွေးတောစေပါသည်။ တခါတရံ အသင်း တော်တွင် သွန်သင်ထားသောအရာများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအရာများကိုလည်း တွေးတော သည့်အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါသည်။ အသင်းတော်ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြင့် စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့ ဖြေရှင်းထားသော နည်းလမ်းမှာ ရှေးနည်းဗျူဟာများဖြစ်သည်။ ယင်းတို့မှာ “ကျွနု်ပ်တို့သည် လူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို နောက်လိုက်စေပြီး ပျက်စီးစေမည်။” ယာယီဖြေရှင်းနည်းအတွက် မှန်ကန် ကောင်း မှန်ကန်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာက လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု အကြံပြုသွန် သင်ထားသော နည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းကို သိထားရပါမည်။ ထိုအရာထက် ရှင်ယောဟန်ဒုတိယ စာစောင်က ယေရှု၏စကားကိုသာ အလေးအနက်ထားသည်။ ယင်းမှာ “ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ သော ငါ၏ခမည်းတော် စိုက်တော်မမူသော အပင်ရှိသမျှတို့ကို နှုတ်ရလိမ့်မည်” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ (မဿဲ ၁၅း ၁၃)

နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း။ ၂ ယော ၁၂ - ၁၃

စာရေးသူသည် ၎င်း၏ပေးစာကို နှုတ်ဆက်ခြင်းတိုတိုလေးတစ်ခုဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပြီး မကြာမှီလာ၍ အသင်းတော်၌ အတူချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခွင့်ရှိမည်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါ သည်။ ထို့အပြင် ‘ရွေးကောက်ခံအမျိုးသမီး’ နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဤပေးစာတွင် နောက်ထပ်ပြောဆိုသောအရာတစ်ခုမှာ ရွေးချယ်ခံရသော အမျိုးသမီး၏ ‘ညီမများ’ စကားကို နားထောင်ရမည်အကြောင်း အခွင့်အာဏာကိုပေးထား သည်။ ‘အသက်ကြီးသူ’ သည် မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိ။ တမန်တော်နှင့်ဆိုင် သော အခွင့်အာဏာအကြောင်းကို ပြောဆိုပါသည်။