ဗတ္တိဇံနှင့် ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့သွန်သင်ပေးသနည်း။

ဤတင်ပြချက်တွင် ဗတ္တိဇံနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက် လိုရင်းအချုပ်တစ်ခု ကို ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးဇူးတော်ရရှိသည့်နည်းလမ်းတစ်ခု အဖြစ် ဗတ္တိဇံကို လက်မခံသောသူများနှင့်ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် ဗတ္တိဇံ၌ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးသည်။ ကျွနု်ပ်ရဲ့ရှုထောင့်ကတော့ ထုံးတမ်းစဉ်လာလုသရင် နာလည်ခြင်းလိုက်လာသည်။

ဤတင်ပြချက်က ဆွေးနွေးချက်၏အစကို ပေးထားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စာဖတ်သူတို့ သည် နောက်ဆုံးစာပိုဒ်တွင် ရပ်တန့်သွားပြီး သူ/ သူမငြင်းပယ်ဖွယ်ရာရှိသော အချက်အပေါ် တွင် စဉ်းစားဆင်ခြင်သည်။ ထို့နောက် သမ္မာကျမ်းစာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်းကို အောက်ပါ အ ချက်သုံးချက်ပေါ်တွင် အခြေပြုနိုင်ပါသည်။

ဤမေးခွန်းအချုပ်တစ်ခုကို ရည်ရွယ်ခြင်းတွင် ကျွနု်ပ်သည် ရိုးရိုအပြုအမူတစ်ခုတွင် ရေးသား ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှ အခြားအရာများကြားတွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန် အကြောင်းနှင့်တမန်တော်ရှိ ဗတ္တိဇံနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များစွာအ ကြောင်းကိုတော့ ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးကြမည်မဟုတ်ပါ။

၁။ လူသား၏ကျဆုံးခြင်းသည် ပြည့်စုံခဲ့သည်။

ဗတ္တိဇံနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းကို နားလည်ရန်မှာ ၎င်း၏နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း မသိဘဲ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ အစပြုသည့်အချက်မှာ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံမှ လုံးဝကွဲကွာ သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမအခန်းကြီးတစ်က ရိုးစင်းပြီးဝမ်းနည်းစရာအခြေခံအချက်များကို ပြောဆိုပါသည်။ လူသားသည် “ယေဘုယျဖော်ပြချက်” ကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုသိပြီး စေခံ သင့်သည်။ သို့သော် လူသားတို့သည် ထိုအရာကိုမလုပ်ဆောင်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက် သွားကြသည်။ ထို့နောက် ရုပ်တုဆင်းတုကို စတင်အစေခံကြပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို စွန့်ပစ်သဖြင့် အပြစ်ထဲ၌ စွန့်ပစ်ခံရပါသည်။ ၎င်း မှာ ကမ္ဘာကြီး၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် အပြစ်တရားကြောင့် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရာနေရာတစ်ခု၊ မှောင်မိုက်တည်ရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။“ကိုယ်ကာယ” (၎င်းတို့၏ကျဆုံးသောဇာတိ) တရား၌ အဘယ်သူမျှ ဘုရားသခင်ကို မရှာဖွေပါ။ ဆက်လက်ပြီး ဘုရားသခင်သည် လူတို့ထံမှ မိမိ ကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သူ့ကို အဘယ်သူအားမျှ မတွေ့မြင်စေပါ။ ဘုရားသခင်သည် ဖုံးကွယ်ထားသောဘုရားဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ မိမိကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့်ရသော ဖြောင့် မတ်ခြင်းက ဘုရားသခင်နှင့်သာ၍နီးကပ်စွာ ခေါ်ဆောင်မသွားနိုင်ပါ။ သာ၍ဝေးစေခြင်းသာ အဖတ်တင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အဓိကအကြောင်းတရားတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်ထံမှ လူတို့၏လုံးဝကွဲကွာခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၏အဓိက မဏ္ဍိုင်သတင်းစကားမှာ ဘုရားသခင်သည် ကျဆုံးသောလူတို့ထံသို့ ပြန်လည်မျက်နှာမှုလျက် လောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပြီး ခရစ်တော်၌ ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းတရားကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။ အာဗြဟံကို ရွေး ချယ်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်အတွက် လမ်းကြောင်းကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သူ့အားဖြင့် လူ မျိုးတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေပြီး ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသော ဣသရေလလူတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏အလိုတော်ကို မောရှေနှင့်ပရောဖက်များထံ ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ လောကသို့ကြွဆင်းလာနိုင်ရန် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို လမ်းဖွင့်ပေးသည့်နည်း လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အလင်းသည် မှောင်မိုက်ထဲတွင် လင်းပြီး ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ထံ ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။

ဤအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်မေတ္တာလုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဂေါသဂေါလတွင် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ခရစ်တော် ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနောင်ပိုင်းတွင် တမန်တော်များနှင့် ၎င်း၏နောက်လိုက်များနှင့်ခရစ် တော်၏အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကို ၎င်းကိုပဲ့တင်ထပ်စေရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ အတွက်မူ ဘုရားသခင်၏ ဤကျေးဇူးကရုဏာနှင့်ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်သည် တမန် တော်နှင့်ဆိုင်သောစကာ်း(သမ္မာကျမ်းစာ)၊ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်ဆိုင်သောဓမ္မဝတ်နှင့်သန့်ရှင်း သောပွဲတော်မင်္ဂလာတို့တွင် ရောက်ရှိလာသည်။

အာဒံအားဖြင့် “လူသားကျဆုံးခြင်း” ကတည်းက လူတိုင်းသည် ဤလောကသို့ဝင်လာသော အခါ အပြစ်သားအဖြစ်နှင့်မွေးဖွါးလာခဲ့ကြပါသည်။(ဆာလံ ၅၁း ၇) ဘုရားသခင်နှင့်ကွဲ၍ အ သက်ရှင်သန်လာသည်။ ထို့အပြင် ထာဝရပျက်စီးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်က ကျဆုံးသောလောကကြီးအား ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံအားဖြင့်သာဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ် တိုင်၌ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်သည်လည်း ပြည့်စုံလာခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်မပါဘဲ က လေးသူငယ်အားလုံး ကောင်းကင်သို့သွားနိုင်သည်ဟူသောသွန်သင်ချက်သည် လူတို့၏ဆင် ခြင်ဉာဏ်ကထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှု၏ တပည့်တော်တစ်ယောက်အဖြစ်နှင့် သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ ထို့အပြင် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သူ၏တပည့်တော်ဖြစ်လာသည်။ (မဿဲ ၂၈း ၁၈-၂၀)

၂။ ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဗတ္တိဇံနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာက ပုံဆောင်ချက်များစွာ ပေးထားပါသည်။

(က) သင်္ဂြိုလ်ခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်း- ရောမ ၆

“ထို့နောက် မည်သို့ပြောဆိုမည်နည်း။ သင်သည် ကျေးဇူးတော်နှင့်ရစ်ပတ်ထားသောကြောင့် ဆက်လက်ပြစ်မှားနေမည်လော။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ အပြစ်၌သေလျက်ရှိသောသူသည် ထိုအပြစ်၌ အသက်ရှင်လျက်ရှိ နေသည်မှာ အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံခံသော ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် ခရစ်တော်၏သေခြင်း၌ ဗတ္တိဇံခံ ကြသည်ကို မသိကြဘူးလား။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သေခြင်း၌သင်္ဂြိုလ် ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရစ်တော်သည် ခမည်တော်၏ဘုန်းအားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ သည့်နည်းတူ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း အသစ်သောအသစ်သာဖြင့် လျှောက်လှမ်းရကြမည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် သူနှင့်အတူ သေခြင်းတရား၌ ပေါင်းစည်းကြလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌လည်း ပေါင်းစည်းကြမည်ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏လူဟောင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံသည် ကို ကျွနု်ပ်တို့သိကြသည်။ သို့ဖြင့် အပြစ်ခန္ဒာသည် အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ အပြစ် ရဲ့ကျေးဇူးမဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ သေသောသူ သည် အပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းကို ရရှိပါသည်။
ယခုတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း သူနှင့်အတူ အသက်ရှင်ရမည်။ (ရောမ ၆း ၁-၈)

ရောမအခန်းကြီးတစ် တစ်ခုလုံးကို လေ့လာကြည့်လျှင် ရှင်ပေါလုက ခရစ်တော်၏ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာအကြောင်း အလေးပေးတင်ပြမှုကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့နောက် ဖြစ်နိုင်မည့်တန်ပြန်ငြင်း ဆိုချက်ကိုလည်း ဆင်ခြင်ထားပုံရသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် ကြိုက်သလို အပြစ်ပြု ခွင့်ရှိပါသလား။ အဖြေက အံ့သြစရာကောင်းလှသည်။ လုံးဝမရပါ။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်တင်ပြချက်မှာ ဗတ္တိဇံက အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို မည်သို့ဆိုလိုသည်အကြောင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအချက်မှာ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာ တွင် ခရစ်တော်၏သေခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားဘုန်းတော်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို ဖန်တီး ထားပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်ထားသောသူအဖြစ် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးသောခရစ်ယာန်တစ် ယောက်၏ တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏သားတစ်ဦးအနေဖြင့် အသက်ရှင် ရမည်ဖြစ်သည်။

ဗတ္တိဇံသည် ကျွနု်ပ်တို့၏လူဟောင်းကို ခရစ်တော်၏သေခြင်းဖြင့်မြှုပ်နှံပြီး ဗတ္တိဇံတည်းဟူ သော သင်္ချိုင်းမှ လူသစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်စေခဲ့သည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းနှင့်ပူးတွဲဖြစ်စေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်က လူသစ်ကို ဖန်ဆင်းပေး ထားပါသည်။ဤအချက်င ခရစ်ယာန်များကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ သော တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သည်။ နေ့ရက်စဉ်တိုင်း လူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်ပြီး လူသစ်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သြည်။ ကျန်ရှိသောအခန်းများတွင်လည်း ရှင်ပေါလုက ဤအရာကို အ လေးအနက်ထားဖော်ပြထားပါသည်။ ဖတ်ရှုလေ့လာရန်လည်း ထိုက်တန်သောအရာဖြစ်ပါ သည်။

ဤအရာမှာ ရှင်ပေါလုက အခြားနေရာများတွင် အခိုင်အမာသင်ကြားပေးသော စံမံချက်/ပုံစံ ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ “လူဟောင်း” နှင့် “လူသစ်” တစ်ခုရှိသည်။ “လူဟောင်း”သည် ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်မပါသည့် လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ (ရောမ ၆) “လူသစ်” မှာမူ ဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူသော ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ခရစ် ယာန်တစ်ဦး၏အသစ်သောအဆင့်အ တန်းတွင် ရပ်တည်သည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာဟူ သည်မှာ ဤနည်းဥပဒေသဖြစ်သော လူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်ပြီး လူသစ်ကို ယူတင်ဝတ် ဆောင်ခြင်းအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။(ဧဖက် ၄း ၂၂-၂၄၊ ကောလော ၃း ၉-၁၀)

(ခ) အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်း(ယောဟန် ၃း ၅ နှင့် တိတု ၃း ၄-၆)

“ယုဒလူတို့တွင် အရာရှိဖြစ်သော နိကောဒင်အမည်ရှိသောဖာရိရှဲတယောက်သည်၊ ညဉ်အခါ ယေရှုထံတော်သို့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ပြတော်မူသော ဤနိမိတ် လက္ခဏာတို့ကို ဘုရားသခင်၏အခွင့်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မပြနိုင်သည်ကို အကျွနု်ပ်တို့ သည် ထောက်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသော ဆရာဖြစ် ကြောင်းကို သိကြပါ၏ဟု လျှောက်သော်၊”
ယေရှုက “ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကို မမြင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။”
နိကောဒင်ကလည်း၊ “အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးခြင်းကို အဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည် နည်း။ အမိဝမ်းထဲသို့ တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကို ခံနိုင်ပါမည်လော” ဟု လျှောက်၏။
ယေရှုကလည်း၊ “ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် မမွေးသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပက တိဖြစ်၏။ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်ဟု ငါ ဟောပြောသည်ကို အံ့သြခြင်းမရှိနှင့်။ လေသည် အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏။ လေ၏အသံကိုု သင်သည် ကြားရသော်လည်း အဘယ်အရပ်ကဖြစ်သည်၊ အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကို မသိနိုင်။ ထိုနည်းတူ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”

နိကောဒင်ကလည်း၊ “ဤအမှုအရာသည် အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း” ဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊

တဖန် ယေရှုက၊ “သင်သည် ဣသရေလလူတို့တွင် ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင် ဤအမှုအရာကို မသိသလော။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါတို့သည် ကိုယ်သိသောအရာကိုပြော၏။ ကိုယ် မြင်သောအရာကို သက်သေခံ၏။ သို့သော်လည်း ငါတို့၏သက်သေခံချက်ကို သင်တို့သည် မ ခံမယူကြ။ မြေကြီးအရာကို ငါပြော၍ သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ကောင်းကင်အရာကို ငါပြော သောအခါ အဘယ်သို့ ယုံကြည်လိမ့်မည်နည်း။

ကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသော လူသားမှတပါး အဘယ်သူမျှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ မတက်ပြီ။ မောရှေသည် တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသားသည် မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတည်း။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူ သည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။ လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ လောကီသားတို့ သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစေလွှတ်တော်မူ၏။ သားတော် ကို ယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ၏။”
(ယောဟန် ၃း ၁-၁၈)

“အကြောင်းမူကား၊ အထက်က ငါတို့သည် ပညာမဲ့သောသူ၊ နားမထောင်သောသူ၊ မှားယွင်းသောသူ၊ အထူးထူးအပြားပြားသောတပ်မက်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်သောသူ၊ မနာလိုခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၌ ကျင်လည်သောသူ၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော သူ၊ အချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူသောအရှင် ဘုရားသခင်၏ စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကို ချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည် ပေါ်ထွန်းသောအခါ၊ ငါတို့ ကျင့်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီ ဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အ သစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူသော အရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့အပေါ်သို့ ထိုဝိညာဉ်တော်ကို ကြွယ်ဝစွာ သွန်းလောင်းတော်မူ ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်၍ ထာဝရအသက်ကို မြော်လင့်သည်နှင့်အညီ အမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းတည်း။
(တိတု ၃း ၃- ၇)

(ဂ) ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခြင်း (၁ ကော ၁၂း ၁၂-၁၃)

“ဥပမာကား၊ ကိုယ်တခုတည်း၌ အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုတခုတည်းသောကိုယ်၏ အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည် များလျက်နှင့်ကိုယ်တခုတည်းဖြစ်သကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်ဖြစ် ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ ကျွန်ဖြစ်စေ၊ လူလွတ်ဖြစ်စေ၊ ငါ တို့ရှိသမျှသည် ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းအားဖြင့် တကိုယ်တည်းထဲသို့ ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏။ ငါ တို့ရှိသမျှသည် တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းထဲသို့လည်း သောက်ကြ၏။” (၁ ကော ၁၂း ၁၂-၁၃)

ကောရိန္တုမြို့တွင်နေထိုင်သောသူတို့သည် အလွန်ဒုက္ခရောက်ကြပြီး ပေါလုကိုလည်း ချစ်ခင် မြတ်နိုးကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာသည် ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး အခြားတစ်ဘက်တွင် “ဇာတိ” နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင့် ကျေးဇူးတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာရောက်လာသောအခါ လူတို့သည် တစ်ဦး ကို တစ်ဦး အထင်သေးကြသည်။ သို့မဟုတ် အထင်ကြီးလေးစားကြသည်။ အခန်း ၁၂ တွင်၊ ရှင်ပေါလုက ဤအကြောင်းအရာကို စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။
ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတစ်ဦး၏အခြေခံအကျဆုံးသောအချက်မှာ သူ သို့မဟုတ် သူမ လက်ခံရရှိသော ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးမဟုတ်ပါ။ သူ သို့မဟုတ် သူမတွင်ရှိသော အခြားအရာလည်းမဟုတ်ပါ။ အဓိကကျသောအရာမှာ ခရစ်တော်ကို ယုံ ကြည်ပိုင်ဆိုင်သောသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းထဲသို့ ဝိညာဉ်တော်က ဗတ္တိဇံပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၂း ၁၂- ၁၃)

နောက်ဆုံးတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် တစ်ဦးချင်းစီအား မတူညီသည့် တာဝန် ကိုယ်စီပေးထားပါသည်။ ထိုတာဝန်များမှာ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ သို့ရာတွင် အားလုံး သည် တူညီလျက်ရှိကြပါသည်။ ဗတ္တိဇံသည် “သင်းအုပ်ကိုလက်တင်ဘိသိက်ပေးခြင်း” ကဲ့သို့ ပင် ခရစ်ယာန်တိုင်းသည်လည်း ဤလောက၌ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ကိုယ်ပိုင် သာသနာလုပ် ငန်းရှိကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းသည် မတူညီသောဆုကျေးဇူး များ သို့မဟုတ် သာသနာလုပ်ငန်းများကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် လုပ် ဆောင်ချက်ကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာတွင် လက်ခံရရှိပါသည်။

(ဃ) ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်း (ဂလာတိ ၃း ၂၆- ၂၉)

“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ ယေရှုခရစ်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလဒလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူ လွတ်မရှိ၊ ယောကျ်ားမရှိ၊ မိန်းမမရှိ၊ ထိုသခင်၌ သင်တို့အပေါင်းသည် တလုံးတဝတည်းဖြစ် ကြ၏။ ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင် အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ဂတိတော်အတိုင်း အမွေ ခံ၏အရာ၌တည်ကြ၏။” (ဂလာတိ ၃း ၂၆-၂၉)

ဂလာတိကျမ်းစာရှိ အဓိက အရင်းခံပြဿနာမှာ တပါးအမျိုးသားခရစ်ယာန်များနှင့်ဂျူးခရစ် ယာန်များကြားရှိ ဆက်နွယ်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက ဘုရားမဲ့လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်သာ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြကြောင်းကို သွန်သင် ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် တပါးအမျိုးသားခရစ်ယာန်များသည် မောရှေ၏ပညတ်တော်ကို စတင်လိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိသ၍ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များမဖြစ်ကြပါဟု သွန်သင်ထားသူ ဆရာများလည်း ဂလာတိအသင်းတော်သို့လာကြသည်။

ဂလာတိအခန်းကြီးသုံးတွင် ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံနှင့်၎င်း၏အမျိုးအနွယ်- တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို သူ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သင်ကြားပေးပါသည်။ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၏အစိတ်အပိုင်း မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဖြေ ထားပါသည်။ တစ်ဦးတည်းသော သူ၏ “အမျိုအနွယ်”မှာ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် ဗတ္တိဇံခံကြသောအခါ သူပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ် လာကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ် တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်အား လုံးနှင့်အတူ ခရစ်တော် ရှေ့တော်၌ တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြသည်။ကျွနု်ပ်တို့၏ သူ၏ခန္ဒာဖြစ် လာကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရခြင်း မှာ ဂျူးအနွယ်၌မွေးဖွါးလာသည်ဖြစ်စေ၊ ဂရိအမျိုးထဲ၌ မွေး ဖွါးလာသည်ဖြစ်စေ အဓိက မကျ ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏ကျေးဇူးတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးခဲ့ပြီမို့ ဗတ္တိဇံသည် ထိုအ ကြောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့ တစ်ဦးချင်းစီကိုပေးထားပါသည်။

(င) ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကောင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ပဋိညာဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ (၁ ပေ ၃း ၂၀- ၂၂)

“ထိုဝိညာဉ်တော်တို့မူကား၊ ရှေးကာလ၊ နောဧလက်ထက်၌၊ နည်းသောလူတည်းဟူ သော လူရှစ်ယောက်တို့ကို ရေအားဖြင့် ကယ်ဆယ်သောသဘောၤကို တည်လုပ်စဉ်တွင်၊ ဘု ရားသခင်၏ခန္ဒီတော်သည် ဆိုင်းလင့်တော်မူသော်လည်း၊ နားမတောင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သတ တည်း။
ထိုသို့သောဥပမာအတိုင်း၊ ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသော အားဖြင့်၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေး ဆေး ကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်၍၊ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်း ကို ဆိုလိုသတည်း။ ထိုသခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ကြွတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကောင်ကင်တ မန်အစရှိသော အာဏာစက်တန်ခိုးများတို့ကို အုပ်စိုးလျက်၊ ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက် ၌ရှိတော်မူ၏။”
(1 Peter 3:20-22)

ပေတရုက နောဧသဘောၤနှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတို့သည် ဗတ္တိဇံ၏ပုံဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ ဗတ္တိဇံသည် ခရစ်ယာန်တို့ကို မျက်နှာပြင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတိုင်း ထိန်း သိမ်းထားသော သဘောၤနှင့် တူသည်။ ဗတ္တိဇံ၏အဓိကအချက်မှာ လူတို့အား ၎င်းတို့၏အပြစ် သဘောဝအသက်တာကိုပေးဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ သို့ရာတွင် ရောမ ၆ အရဆိုလျှင် ၎င်းသည်လည်း အရေးကြီးပေသည်။ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၌ ဘုရားသခင်သည် “ကိုယ်ကို ကိုယ်သိသောစိတ်ကောင်းနှင့်ဆိုင်သောပဋိညာဉ်” တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ထားသည်။ “အင်ပါ ရိုတယ်မာ” ဟူသော ဂရိစကားလုံး၏ ရှိရင်းစွဲနာမည်မှာ “မေးခွန်းတစ်ခု” ဟုခေါ်သည်။ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာဖြင့်ကြည့်လျှင် “သဘောတူစာချုပ်တစ်ခု” ဟုဆိုလိုသည်။ တောင်းဆိုသည့်အခါ အားနည်းသောအဖွဲ့က လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် “ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်နှင့်ဆိုင်သည့် ပဋိညာဉ်” ယေဘုယျအဓိပယ်မှာ ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကောင်းကို ပေးထားသည်။ ၎င်းကို လူက ကျေးဇူးတင်လျက် လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ ဗတ္တိဇံက ကယ်တင်သည်၊ သို့မဟုတ် မကယ်တင်ပါ။

အရမ်းအရေးကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင် အမြဲတမ်းမေ့လေ့မေ့ထရှိသော ကျမ်းပိုဒ်မှာ ပဋိညာဉ် တရားသစ်ကိုလက်ခံရရှိသောလူများကို အီဂျစ်ပြည်မှာ ခါနန်ပြည်သို့ပြန်လာကြသော ပဋိညာဉ်တရားဟောင်းကိုလက်ခံရရှိသောလူတို့၏လှည့်လည်ခြင်းအကြောင်းဖော်ပြသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို မေ့လျော့တတ်ကြသည်။ လူတိုင်းသည် “မောရှေ၌ ပင်လယ်ထဲတွင် ဗတ္တိဇံခံကြ” သော်လည်း အားလုံးသည် ကတိတော်ပြည်သို့မဝင်စားကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ ၏မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

  • ဘုရားသခင်သည် ဤလူများကို အီဂျစ်ပြည်နှင့်ဖာရောစစ်တပ်လက်မှ ကယ်တင်ပါသလား။
  • ဟုတ်ကဲ့။ ကယ်တင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့ကို ကတိတော်ပြည်သို့သွားစေပါသည်။
  • သူတို့ သွားခဲ့ပါသလား။
  • မသွားခဲ့ကြပါ။ သူတို့သည် မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးကြပါသည်။

ဗတ္တိဇံတွင်လည်း ထိုသို့သော အချက်များရှိသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူပြီးသောသူတိုင်းသည် ဘုရား သခင်ထံမှ စစ်မှန်တိကျသော ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိကြပါသည်။ ထိုအရာပေါ် တွင် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှီခိုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရီးဆုံးသို့ မရောက်ကြ သေးပေ။ ကောင်းကင်သို့သွားရာလမ်းသည် အရမ်းရှည်ကြာပြီး အန္တရယ်လည်းရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ကြသော လူများစွာကို တွေ့မြင်ကြရပါသည်။ သို့သော် သူတို့ သည် ကောင်းကင်သွားရာလမ်းတွင် ရှိမနေကြတော့ပါ။ ပျက်စီးရာလမ်းတွင်သာ ရှိနေကြပါ သည်။ ၎င်းသည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကြီးမားသည့် သာသနာလုပ်ငန်းသာဖြစ်ပါသည်။

၄။ အဓိကသော့ချက်များ

အရင်က ကျွနု်ပ်ပြောခဲ့သောအရာပေါ်အခြေခံ၍ သော့ချက်လေးခုကို တင်ပြပါမည်။ ဤအ ကြောင်းအရာများကို သဘောတူလျှင် ဗတ္တိဇံနှင့်ပတ်သက်သော အခြားမေးခွန်းများကို ၎င်း တို့အချိန်တွင် ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤအကြောင်းအရာများသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိ နေလျှင် ဗတ္တိဇံအကြောင်း ဆွေးနွေးသောအခါ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် အောက်ပါအဓိကသော့ချက်များကို အထူးဦးတည်ထားသင့်ပါသည်။

(က) လူတိုင်းသည် အပြစ်ထဲ၌ လုံးဝရှိနေကြပြီး ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ ၎င်းတွင် ကလေးများလည်း ပါဝင်သည်။

(ခ) ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဘုရားသခင်သည် ဗတ္တိဇံကို အစပြုထားသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဗတ္တိဇံသည် ကလေးများအတွက်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန် မရှိမ ဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် ဗတ္တိဇံမခံသောသူကို မကယ်တင်နိုင် လောက်အောင် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိ။ ဘုရားသခင်သည် လွတ်လပ်မှုရှိသည်။

(ဂ) ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုကျေးဇူးဖြစ်ပါ သည်။ ထိုအရာထဲ၌ ကောင်းကင်သွားဖို့ ကျွနု်ပ်တို့အတွက် လိုအပ်သည့်အရာကို အမှန် တကယ် ပေးထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံ၌ အဓိကမေးခွန်းမှာ ၊ ခရစ်တော်အမှန်တကယ် ပါဝင် သလား၊ သို့မဟုတ် မပါဝင်ဘူးလား။ ထို့အပြင် ဗတ္တိဇံ၌ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကို အမှန် တကယ် ခွင့်လွှတ်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် ခွင့်မလွှတ်ဘူးလား။ သို့မဟုတ်လျှင် ဗတ္တိဇံသည် အကျိုးမရှိပေ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ကျွနု်ပ်တို့လိုအပ် သောအရာဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) ထပ်မံ၍ ဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်အတွက် ဗတ္တိဇံသည် တာဝန်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ကျွနု်ပ် တို့သည် ဗတ္တိဇံ၌ ကောင်းကင်ခရီးကိုအစပြုသည်။ သို့သော် မရောက်သေးပါ။ ဗတ္တိဇံခံ ပြီးသောလူ များစွာတို့သည် ဘုရားကို ကျောခိုင်းကြသောအခါ လမ်းတွင် ပျောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကျွနု်ပ် တို့သည် ဘုရားလူများနှင့်အတူ ကောင်းကင်သို့ဝင်ပြီး ယခုသော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌ သော်လည်းကောင်း ဘုရားသခင့်လူတို့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်။