သုံးပါးတစ်ဆူ - အခြေခံတရားအချို့

ခရစ်ယာန်တို့က ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူ(ထရီနတပ်စ်) စကားလုံးကို အသုံးပြုရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာက သုံးနှုန်းထားခြင်းမရှိ သော်လည်း

ဘုရားသခင်အကြောင်းနှင့်၎င်း၏သန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းကို ပြောဆိုရာတွင် အစဉ်အ လာအရ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုအရာများကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူများကို ခရစ် ယာန်အဖြစ် လုံးဝမသတ်မှသည်ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခံယူချက်မှာ အသင်းတော်အတွက် အလွန်ပင် အ ရေးပါလှပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအကြောင်းအရာအားလုံးမှာ အဘယ်သို့နည်း။

ဤအကျဉ်းချုံးနိဒါန်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ၎င်းလိုအပ်သော နက်နဲမှုနှင့်အတူ အရေးကြီးသည့် ဤအကြောင်းအရာကို ချဉ်းကပ်ဖို့မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာလျှင် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ချက်အကြောင်းကို အသင်းတော်များက ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကနဦး အသင်းတော်ဖခင်ဖြစ်သော သြဂတ်စ်တင်းတို့ကလည်း ထိုအရာကို ရေးသားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အခြေခံသဘောတရားနှင့်ဆက်စပ်သော တင်ပြချက်များသာ လက်ထဲ၌ ရောက်ရှိ လာသည်။

အစပြုရာနေရာ

ရှေးကနဦးမှစ၍ ခရစ်ယာန်များသည် ဓမ္မဟောင်းယုံကြည်ချက်ကိုလည်း တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူသည်။ ၎င်းသည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဝန်ခံခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- တမန်တော်ရှင်ပေါလု၌လည်း ထိုအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိပါသည်။

“အိုဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် တဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။”
(တရားဟော ၆း ၄)

“ဘုရားများ၊ အရှင်များဟုဆိုသည်အတိုင်း ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုရားဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောသူအများရှိသော်လည်း၊ အကြင်ဘုရားသခင်အထဲက ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ် ၍၊ အကြင်ဘုရားသခင်အဖို့အလို့ငှါ ငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏။ ထိုခမည်းတော်ဘုရားသခင် တပါးတည်း သာ ငါတို့၌ရှိတော်မူ၏။ အကြင်သခင်အားဖြင့် ငါတို့မှစ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ်ကြ၏။ ထိုသခင် ယေရှုခရစ်တပါးတည်းသာ ငါတို့၌ရှိတော်မူ၏။”
(၁ ကော ၈း ၅-၆)

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးကလည်း ဤအခြေခံကျသောသဘောတရားများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အ ချိန်၌ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားပါသည်။

“ယေရှုသည် အနီးအပါးတို့ချဉ်းကပ်တော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသမျှကို ငါခံရပြီ။ သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တို့အားပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမသြဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့် တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။”
(မဿဲ ၂၈း ၁၈- ၂၀)

“သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏မိဿဟာရတော်၎င်း သင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်း။”
(၂ ကော ၁၃း ၁၄)

ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတို့ ကို ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြသော်လည်း ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းသာရှိသည်။ ရှုထောင့်နှစ်ခုစလုံး ကို စိတ်ထဲတွင် ထားရမည်။

ခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာမွေးခွန်းကို အဘယ်သူမျှ မဖတ်စဖူးဟု ခန့် မှန်းမိပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကလည်း ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားဖြစ်သည် အကြောင်းကို အထင်အရှား သွန်သင်ထားပါသည်။

“ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူးသော်လည်း၊ ခမည်းတော်၏ရင်ခွင်၌ရှိသော တပါး တည်းသောသားတော်သည် ဘုရားသခင်ကို ထင်ရှားစေတော်မူပြီ။”
(ယောဟန် ၁း ၁၈)

“ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ကြွလာ၍၊ မှန်သောဘုရားသခင်ကို သိသောဉာဏ်ကို ငါတို့ အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်း ငါတို့သိကြ၏။ မှန်သောဘုရားသခင်၌၎င်း၊ သားတော်ယေရှုခရစ်၌ ၎င်း ငါတို့သည် တည်လျက်ရှိကြ၏။ ထိုသူသည် မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရအ သက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏။”
(၁ ယော ၅း ၂၀ )

“အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော် ၌ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။”
(ကောလော ၂း ၉)

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဖေါ်ပြသည်အတိုင်း၊ မိမိလူတို့ကိုပေးသော ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အ ကြောင်း ဖေါ်ပြချက်တစ်ခုကို ဖေါ်ပြထားသည်။

“စိတ်နှလုံးသစ်ကိုငါပေးမည်။ သဘောသစ်ကိုသွင်းထားမည်။ သင်တို့ကိုယ်ခန္ဒာထဲက ကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကိုပေးမည်။ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုလည်း သင်တို့အထဲသို့သွင်းပေး သဖြင့်၊ သင်တို့သည် ငါ၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍၊ ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလိမ့် မည်။”
(ယေဇကျေ ၃၆း ၂၆-၂၇)

ဥပမာအားဖြင့် ဧဖက်သြဝါဒစာက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆွဲအားတစ်ခုလို တွန်းအား တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် လူတစ်ဦးကဲ့သို့ ဝမ်းနည်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဧဖက်သြဝါဒစာထဲက ကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

“ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင် သင်တို့ကိုတံဆိပ်ခတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စိတ်မနာစေကြနှင့်။”
(ဧဖက် ၄း ၃၀)

တမန်တော်ဝတ္ထုက အာနနိနှင့်ရှိဖိလေတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို မည်သို့မုသာဆိုကြ ကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ထိုက်တန် သောသူများဖြစ်ကြသည်။

“… သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စား၍၊ မြေကိုရောင်းသောအဘိုး၏ တဘို့ကို ထိမ်ဝှက်မည်အကြောင်း၊ စာတန်သည် သင့်စိတ်နှလုံးကို အဘယ့်ကြောင့် ပြည့်စေ ရသနည်း။
(တမန် ၅း ၃)

ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်၊ ခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ ထို့သော် တစ်ဆူတည်းသာ တည်ရှိတော်မူသည်။ ဘုရား တစ်ဆူတည်းသာရှိသည်။ သို့ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးရှိပါသည်။

ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့လူများထံ၌ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ထင်ရှားစေသည်။

လူငယ်ကလေးမလေးတစ်ဦးသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိလာပြီးနောက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သို့မ ဟုတ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် မည်သူ့ထံတွင် ဆုတောင်းသင့်ကြောင့် ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကို မေး မြန်းသည်။ သူမ၏ အဖွါးက ဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်။ “ကြိုက်တဲ့သူထံဆုတောင်းပါ။ သူတို့က မည်သူလာပြီး သင့်ကိုကူညီမည်အကြောင်း သူတို့ကြား သဘောတူညီမှုရှိကြလိမ့်မည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤအကြံပေးချက်ကို လက်ခံနိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ကို လေ့လာကြပါစို့။

ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏အလိုတော်နှင့်အညီ ခမည်းတော်မပါဘဲ သားတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိနိုင်ပါ။

“ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသောအဘ၊ ကိုယ်တော်သည် ပညာအလိမ္မာနှင့် ပြည့်စုံသောသူတို့အား ဤအရာများကို ထိမ်ဝှက်ကွယ်ထားလျက် သူငယ်တို့အား ဘော်ပြတော်မူ သည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်ကို အကျွနု်ပ်ချီးမွမ်းပါ၏။”
(မဿဲ ၁၁း ၂၅)

“ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအ သားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အားဖေါ်ပြသည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘော်ပြတော်မူသတည်း။”
(မဿဲ ၁၆း ၁၇)

တနည်းအားဖြင့် ယေရှုမပါဘဲ ခမည်းတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိနိုင်ပါ။

“ငါ၏ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီ။ ခမည်းတော်မှ တပါး အဘယ်သူမျှ သားတော်ကိုမသိ။ သားတော်နှင့်သားတော်သည် လင်းစေလိုသော သူမှတပါး အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ကိုမသိ။”
(မဿဲ ၁၁း ၂၇)

“ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
(ယောဟန် ၁၄း ၆)

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါဘဲ ဘုရားသခင်၏တိုထိခြင်းကို အဘယ်သူမျှ မခံစားနိုင်ပါ။

“…သင်တို့သည် တဖန် ကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွန်၏သဘောကို ရကြသည်မဟုတ်။ အဗ၊ အဘဟု ခေါ်ရသောအခွင့်နှင့်သားဖြစ်ခြင်း၏သဘောကို ရကြပြီ။”
(ရောမ ၈း ၁၅)

“…ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်။”
( ၁ ကော ၁၂း ၃ )

ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ထံ၌ တစ်ဦးကိုတစ် ဦး ဘုန်းထင်ရှားစေသည်။

ဤအကြောင်းအရာကို မည်သို့ စတင်နားလည်နိုင်ပါသနည်း။

အသင်းတော်ဖခင် သြဂတ်စတင်း၏အခြေခံဖေါ်ပြချက်ခုနှစ်ချက်ရှိသည်။

  • ခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
  • သားတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
  • သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
  • သားတော်သည် ခမည်းတော်မဟုတ်ပါ။
  • သားတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပါ။
  • သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခမည်းတော်မဟုတ်ပါ။
  • ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူသည်။

ဖေါ်ပြချက်အားလုံးသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိကြပါသည်။ သူတို့အကူအညီဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် မေးခွန်းကိုနားလည်ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖြင့် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အ ကြောင်းကို နက်နက်နဲနဲတူးဖေါ်လေ့လာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကိုသာနားလည်နိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ထံ ဘုရားသခင်ဖေါ်ပြပေးထားသော အစိတ်အ ပိုင်းလေးသာသိခွင့်ရှိကြသည်။

ဤအခြေခံဖေါ်ပြချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီးနောက်တွင် ကျွနု်ပ်အတို့အံ့သြစရာများစွာ ရှိပါသည်။ များစွာသောအရာကို ကျွနု်ပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီ။ နားလည်နိုင်သောတင်ပြချက်ဖြင့် ပြော ဆိုခဲ့ကြပြီးပြီ။ သို့ရာတွင် သင်သည် ဤအရာဖြင့် ကောင်းသောစတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။