သမ္မာကျမ်းစာနှင့်လင်တူဆက်ဆံခြင်း

ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတလျှောက် ခရစ်ယာန်များသည် မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုများကြားတွင် အ သက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး လင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မတူညီသောဖော်ပြချက်များကို လည်း ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ လင်တူပေါင်း သင်းဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်း စဉ်းစားရမည့်အရာပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအ နေဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသက်တာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားအတွက် သမ္မာကျမ်းစာသည့် နောက် ဆုံးအခွင့်အာဏာအရှိဆုံးဟု ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဤစာတမ်းက လင်တူဆက်ဆံခြင်းအ ကြောင်းပြောဆိုသည့် အရေးကြီးဆုံးသော သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်းအရာကို အကျဉ်းမျှ တင်ပြ ထားပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

လင်တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ဖော်ပြချက်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါသည်။ သန့်ရှင်းခြင်းကုတ်နံပတ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် (ဝတ်ပြု ၁၇-၂၆) စုစည်းမှုတစ်ခုသည် လက်ရှိ ဝတ်ပြုရာကျမ်းထက်ရှေးကျပြီး အောက်ပါအတိုင်းဆိုပါသည်။

“မိန်းမနှင့်ပေါင်းဘော်သကဲ့သို့ ယောကျ်ားနှင့်မပေါင်းဘော်ရ။ ရွံရှာဘွယ်အမှုဖြစ် ၏။”
(ဝတ်ပြု ၁၈း ၂၂)

“မိန်းမနှင့်ပေါင်းဘော်သကဲ့သို့ ယောကျ်ားချင်းပေါင်းဘော်လျှင်၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်၊ ရွံရှာဘွယ်သောသောအမှုကိုပြုသောကြောင့်၊ အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ သေ ထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။”
(ဝတ်ပြု ၂၀း ၁၃)

အချို့သောကျမ်းတတ်ပညာရှင်များက ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဘုရားမဲ့ရုပ်တုကိုးကွယ်သူတို့အတွက်၌ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသော ဗိမာန်တော်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အထူးသီးသန့် ဆက်နွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ဆက်နွယ်မှုသည် မှန်ကန်မှုရှိလျှင်ပင် ဤကျမ်းပိုဒ်က ထိုသို့သော ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအကြောင်းကို သီးသီးသန့်သန့်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ယေရှု ဤ လောကတွင်ရှိနေစဉ်ကာလမတိုင်မှီနှင့်နောက်ပိုင်း ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြ သော ဂျူးလူမျိုးများက လင်တူဆက်ဆံခြင်းမျိုးစုံကို ဤပညတ်တော်များက တားမြစ်ထားကြောင်း ကို နားလည်ခဲ့ကြသည်။

ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သည် မောရှေပေးထားသောပညတ်တရားကို ယေရှုခရစ်၌ပေးထားသော အသစ်သောမျက်စိများဖြင့် ဖတ်ရှုကြသည်။ အခြေခံကျကျကြည့်မည်ဆိုလျှင် မောရှေနှင့်ဆိုင်သော ပညတ်ကို တပါးအမျိုးသားခရစ်ယာန်များအား ဘုရားသခင်ပေးထားသည်မဟုတ်။ ဂျူးခရစ်ယာန် များသာလျှင် လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ဗိမာန်တော်ပွဲ လမ်းသဘင်နှင့်အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမိန့်တော်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ဂျူးလူမျိုး ခရစ်ယာန်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ မောရှေ၏ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပညတ်သည်လည်း ထိုနည်း အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် ခြုံငုံထားသော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ် ကို လူသားအားလုံးကိုပေးထားပြီး အထူးသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကလည်း ထိုမောရှေ၏အုပ်ချုပ်ခြင်းကို အတည်ပြုမည်ဆိုလျှင် တပါးအမျိုးသားခရစ်ယာန်များအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ဤဆင်ခြင်စရာများက လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအမှုသည် သေပြစ်ကိုလုံးဝမဖြစ်စေပါဟု ဆိုလိုသည်။ သို့ရာတွင် အပြုအမှုတစ်စုံတစ်ရာသည် ဓမ္မဟောင်း၌သာမက ဓမ္မသစ်၌ပါ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထား မည်ဆိုလျှင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ၌ လက်မခံပေ။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးအကြီးဆုံးသောကျမ်းပိုဒ်ကို ရောမ ၁ တွင် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုကျမ်းတွင် ရှင်ပေါလုက တပါးအမျိုးသားများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အပြစ်ရှိသောသူများဖြစ် ကြောင်းကို ပြသသည်။ (၁း ၁၈- ၃၂) ဤဖန်ဆင်းထားသောကမ္ဘာကြီးက ဖန်ဆင်းရှင်ရှိကြောင်း လုံလောက်သည့်သက်သေပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လူသည် သူ့ကို အစေခံသင့်သည်။ မြေကြီး ပေါ်၌ ဖန်ဆင်းရှင်၏မျက်မှောက်တော်သည် အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း တပါးအမျိုးသားများသည် ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပယ်ပြီး ရုပ်တုတည်းဟူသော လူ့ရုပ်တု၊ နှင့်တိရိစ္ဆာန်ရုပ်တုတို့ကို ကိုးကွယ်ကြ ပါသည်။ ထိုအကျိုးမှာ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့ကျူးလွန်သောအပြစ်ထဲ၌ နစ်မွန်းနေစေရန် တပါး အမျိုးသားများကို စွန့်ပစ်ထားသည်။ တပါးအမျိုးသားများသည် အဘယ်မျှလောက် ပြစ်မှားကျူးလွန် ကြကြောင်းကို ပြသရန် ရှင်ပေါလုက လင်တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်းကို အသုံးပြုထားပါသည်။

“ထိုသို့ပြုကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ရှက်ကြောက်ဖွယ်သော ကိလေသာလက် သို့ အပ်လိုက်တော်မူ၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ မိန်းမတို့သည် ပကတိထုံးစံကိုစွန့်၍၊ ပကတိနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကို လိုက်ကြ၏။ ထိုအတူ၊ ယောကျ်ားတို့သည်လည်း မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပက တိထုံးစံကိုစွန့်၍ အချင်းချင်း ကိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်၊ ရှက်ကြောက်ဘွယ်သောအမှုကို ယောကျ်ားချင်းပြုလျက်၊ မိမိတို့မှားယွင်းခြင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကို ခံရကြ၏။”
(ရောမ ၁း ၂၆- ၂၇)

လင်တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်းအကြောင်းကို ဓမ္မသစ် အပြစ်စာရင်းတွင် နှစ်ကြိမ်ပါဝင်သည်။

“မတရားသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရသည်ကို သင်တို့ မသိကြသလော။ အလွဲမယူကြနှင့်။ မတရားသောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ ရုပ်တုကိုး ကွယ်သောသူ၊ သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူ၊ ယောကျ်ားချင်းမေထုန်ကိုပြုသောသူ၊ လောဘလွန်ကျူးသောသူ၊ သေရည်သေရက်နှင့်ယစ်မူးသောသူ၊ ဆဲရေးကဲ့ရဲ့သော သူ၊ အနိုင်အထက်လုယူသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရ ကြ။ အထက်က သင်တို့တွင် အချို့သောသူတို့သည် ထိုသို့သောသူဖြစ်ကြသော် လည်း၊ ယခုတွင် သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့်၎င်း၊ ဆေးကြောသန့်ရှင်း၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြပြီ။”
(၁ ကော ၆း ၉-၁၁)

တကယ်တော့ အပိုး ၉ (မတရားသောမေထုန်ကိုမှီဝဲသောသူ) က အာဆင်နိုကိုထိုင် ကိုပြောဆိုပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် လင်တူပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၏အစိတ်အပိုင်း နှင့် မာလကွင်၊ ၎င်း၏ခံရသောအ ပိုင်းကိုပြောဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်ပေါလုက ပြောဆိုသည်မဟုတ်။ ထိုသို့သောသူတို့သည် ထာဝရအသက်ကို အမွေခံရမည့်သူများမဟုတ်ပေ။ ကောရိန္တုအသင်းတော်ကလည်း ထိုအကြောင်း ကို သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပေမည်။

ဒုတိယကျမ်းပိုဒ်မှာ တိမောသေပထမစာစောင်တွင်ဖြစ်သည်။

“ပညတ်တရားကို တရားသဖြင့် ကျင့်သောသူအဘို့မထား။ မတရားသဖြင့် ကျင့်သော သူ၊ နားမထောင်သောသူ၊ ဘုရားကို မကိုးကွယ်သောသူ၊ အပြစ်ထင်ရှားသောသူ၊ မ သန့်ရှင်းသောသူ၊ ဘုရားတရားကို မရိုမသေပြုသောသူ၊ မိဘကိုညှင်းဆဲသောသူ၊ လူ အသက်ကိုသတ်သောသူ၊ မတရားသောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ ယောကျ်ားချင်းမေထုန် ကိုပြုသောသူ၊ လူကို ခိုးသွားသောသူ၊ မုသာစကားကိုသုံးသောသူ၊ မဟုတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိုသောသူမှစ၍၊ စင်ကြယ်သောသြဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သမျှတို့အဘို့ ပညတ်တရားကို ထားသည်ဟု သိမှတ်၍၊ ထိုတရားကို တရားသဖြင့် ကျင့်သော သူတို့၌ ပညတ်တရားသည် အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟု သိမှတ်၍၊ ထိုတရားကို တရားသဖြင့် သုံးသောသူ၌ ပညတ်တရားသည် အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟု ငါ တို့သိကြ၏။”
( ၁ တိ ၁း ၈-၁၀)

ကနဦးအသင်းတော်သည် အရင်လိုပဲ ဆက်လက်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကနဦးခရစ်ယာန်ရေးသား ချက်မှာ ဒိုင်ဒါချီ(၂း၂) ဗာနဗကိုရေးသားပေးစာ စကားလုံးနှင့်ထပ်တူကျသည့်(၁၉း ၄) လင်တူပေါင်း သင်း ဆက်ဆံခြင်းအပြုအမူကို တားဆီးသည်။ ဖိလိပိ ၅ း ၃ သို့ ပိုလီကပ်ရေးသားသောစာကို ပထမကောရိန္တုစကားလုံးများကို ပြန်လည် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်များက ကနဦးအသင်းတော်သွန်သင်ထားသည့်အရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူယောကျ်ားနှင့် လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီး ၎င်းတို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းကို ကောင်းကြီးပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် လင်တူပေါင်းသင်းဆက် ဆံခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တို့၏အသက်ရှင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျူးလူမျိုး တို့၌လည်း ဤသို့သော ယုံကြည်ချက်မျိုးရှိသည်။ သို့ရာတွင် တပါးအမျိုးသားတို့၏အသက်ရှင်ခြင်း နည်းလမ်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။

မကြာမမြင့်မှီက ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၌ အချို့သော အနောက်တိုင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ သည် သမ္မာကျမ်းစာကိုဆန့်ကျင်သည့် အသစ်သောအတွေးအခေါ်ကို အစပြုရှာဖွေကြသည်။ ဤ နည်းလမ်းများအားဖြင့် ကောင်းကြီးခံစားဖို့ မျှော်လင့်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။