Finns det änglar?

Författare: 
Pasi Palmu
Översättning: 
Boris Sandberg

Visst finns de. Guds skapelseverks begränsas för all del inte enbart till det synliga och den verklighet som vi kan erfara med våra sinnen, så som människan i sitt högmod tänker. Vi kan inte behärska Guds skapelseverk. Guds värld är mycket mer fullkomlig, färgrik, rikare och förunderlig än vad vi förmår utforska med vår naturvetenskap.

Änglarna är ändå inte någon huvudsak för den kristna tron, fastän vi ibland upplever någon sorts änglaboom. När du läser evangeliet, lägger du märke till att änglar uppträder vid speciella skeden i Jesu liv. De understryker vår frälsnings grund uttryckligen som budbärare. Man kallar dem också tjänsteandar. De utför alltså på jorden de uppgifter som Gud har gett dem. Framför allt tjänar de det grundsyftet att vi ska komma till himlen.

”Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?”
(Hebr. 1:14)