Hur vet jag om jag är frälst?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Frälsningsvisshet kan inte grunda sig på en människas verk eller känslor, därför att de alltid är ofullkomliga och växlande. Vissheten kan grunda sig endast på Guds verk och löften.

För det första undervisar Bibeln att Gud har älskat världen och försonat den i Jesu död på korset. Jesus har alltså dött för dig.

För det andra är du förenad och delaktig i Jesu frälsningsverk om du är döpt. Du har alltså personligen fått del av den frälsning som hör till hela världen.

För det tredje lär Bibeln att den är frälst som tror evangeliet och blir döpt.

Det viktigaste i tron är inte dess styrka utan dess objekt: Kristus och Guds löften. Att tro innebär egentligen att den som är hjälplös ber Jesus om hjälp, som ger syndernas förlåtelse, och Bibeln lovar: ”Den som ropar om hjälp i Herrens namn, han skall bli frälst.” Också en sådan tro är Guds gåva och inte människans eget verk. Om du alltså som döpt vänder dig till Jesus för att be om syndernas förlåtelse och ber om frälsning är du på frälsningens väg.

En bekräftelse på din tro får du i nattvarden och de löften som Jesus ger där.

”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. ...Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.”
(Joh 6:54,56)