Hur föds tron?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Den frälsande tron är ingen naturlig inre egenskap hos människan, utan det är Guds gåva, som kommer utifrån till människan. Människan kan inte själv föda tron eller själv besluta att man blir en troende, utan det är helt beroende på Guds verk. Gud föder tron genom nådemedlen. Det egentliga nådemedlet är Guds Ord. I dopet är Ordet förenat med vattnet, i nattvarden med brödet och vinet och i bikten med förkunnande av den enskilda förlåtelsen.

Genom Guds Ords förmedling talar den Helige Ande till människan, kommer till hennes hjärta och åstadkommer tro där. Den Helige Andes viktigaste uppgifter är att föda tro och stärka den.

Om du funderar på om du har tro eller om din tro är tillräcklig, kan du be Gud stärka din tro. Det här är en begäran, som Gud alltid svarar positivt på. Du kan tryggt lita på att Gud ger dig tron, oberoende av dina egna känslor eller egenskaper. I församlingens gemenskap gör den Helige Ande bilden av Jesus Kristus som din frälsare tydligare och övertygar dig om att nåden räcker också för dig. Tron är inte något man själv kämpar sig fram till utan Guds verk i människan.

”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.”
(Rom 10:17)