Hur kommer jag till himmelen? Hur kan jag bli frälst?

Författare: 
Pasi Palmu
Översättning: 
Boris Sandberg

En rik man frågade en gång av Jesus hur han skulle få evigt liv. Mannen hade levt ett bra liv. Jesus befallde honom att sälja sin egendom, ge pengarna till de fattiga och följa honom. Mannen blev bedrövad – det var att kräva för mycket! Jesu lärjungar blev förbryllade: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus svarade: ”För en människa är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”

Det här är den kristna trons svar. Vi är bundna av själviskhet. Vi älskar oss själva mer än andra. Våra ansträngningar att uppnå frälsning är själviskhet – för att jag ska bli frälst! Har vi något hopp? Den kristna trons svar skiljer sig från alla de andra religionernas svar. Det centrala är inte människan själv, inte heller vad människan bör göra. Blicken riktas i stället på Jesus Kristus. Han gjorde det som ingen av oss kan. Han gjorde vår förlorade sak till sin inför Gud och sonade vår ondska på sitt kors.

I Guds hjärta finns nu den fullkomliga förlåtelsen. I evangeliet meddelas det oss. Vi äger den genom tron. I tron på Jesus blir vi frälsta för himmelen. Eftersom jag är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn vet jag att mitt liv tillhör Gud. Jag försöker då inte själv sörja för mitt liv inför Gud utan jag accepterar att Jesus sörjer för mig. Jag kan vara viss om att jag kommer till himmelen, eftersom jag kan vara viss om Jesus och hans gärning på korset.

"Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig."
(Ef. 2:8,9)

Jesus, hjälp mig att tro på dig.