Hur skiljer sig kristendomen från andra religioner?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

All religions answer the question of how to live a good life and get close to God. Christianity gives a different answer. The focus is not on us, but on what God has done.

Alla religioner svarar på frågan hur människan kan leva ett gott liv och komma nära Gud. Kristendomen ger ett annorlunda svar. Det är inte människan som är i centrum utan vad Gud har gjort.

Andra religioner ger anvisningar om att lyda gud, göra gott eller försöka sitt bästa för att få välsignelse i livet och nå frälsning. Kristendomens budskap är ett annat: allting som behövs för att vi skall kunna få välsignelse och frälsning är redan gjort för oss. Vi kan inte rädda oss själva, men Jesus har sonat våra synder. Vi blir frälsta enbart av nåd, genom att ta emot den gåva som Gud ger oss. Vi behöver inte prestera något för att få Guds kärlek. Han älskar oss – fullständigt. Vi får vila i tron på Kristus och tjäna våra medmänniskor med den kärlek som vi fått av Gud.

Kristendomens kärna är Guds nåd. Det är bara nåden i Kristus som frälser. Alla religioner som bygger på människans egna försök och prestationer leder bara till fördärv och hopplöshet.

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
(Joh. 14:6)

Herre, jag vill tro på dig, men jag är svag och osäker. Hjälp mig!