Mille poolest erineb kristlus teistest religioonidest?

Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Kõik religioonid vastavad küsimusele, kuidas elada õigesti ja jõuda Jumala juurde. Kristlus annab teistsuguse vastuse. Fookus pole meil, vaid sellel, mida Jumal on teinud.

Teised religioonid juhivad meid kuuletuma jumalale, tegema head ja püüdma endast parimat anda, et pälvida õnnistust ja jõuda päästmisele. Kristlusel on erinev sõnum: kõik on õnnistuseks ja lunastuseks juba tehtud. Me ei saa ise ennast päästa, aga Jeesus on meid meie pattudest vabastanud. Me oleme päästetud armust, võttes vastu Jumala kingituse. Meil pole vaja midagi teha, et Jumal meid armastaks. Ta armastab meid juba nüüd tervenisti. Me võime selles usus Jumalale toetuda, uskuda, et me oleme juba lunastatud, ja teenida teisi Jumalalt saadud armastusega.

Kristluse tuum on Jumala arm. Üksnes arm Kristuses päästab meid. Kõik religioonid, mis on rajatud inimese oma pingutusele ja saavutustele viivad hävingule ja meeleheitele.

Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu."
(Jh 14:6)

Issand, ma tahan sinusse uskuda, aga ma olen nõrk ja ebakindel. Aita mind!