Kuidas saab usk alguse?

Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Päästev usk ei ole inimese loomupärane omadus, vaid inimese väljaspoolt tulev Jumala and. Inimene ei saa ise usku esile kutsuda ja sedasi otsustada tulla usule, vaid uskumine on täielik sõltuvus ja kinni hoidmine Jumala töö väest.

Jumal kutsub usku esile armuvahendite kaudu ehk selliste jumalteenistuse toimetuste kaudu, mis vahendavad Jumala armu inimesele. Armuvahendid on Jumala Sõna, mida saame lugeda Piblist, ristimine, armulaud ja pattude tunnistamine. Põhiline armuvahend on Jumala Sõna. See sisaldub kõigis teistes armuhavehdites. Ristimises on usku esile kutsuv Sõna ühendatud veega. Pühas armulauas on see ühendatud leiva ja veiniga. Pattude tunnistamisel on Jumala Sõna ühendatud erilise andeksandmise kuulutusega. Püha Vaim räägib inimesega Jumala Sõna kaudu ning Jumala Sõna kaudu tuleb Püha Vaim inimese südamesse ja kutsub esile usku. Usu äratamine ja tugevdamine on Püha Vaimu kõige tähtsamad ülesanded.

Kui sa kahtled, kas sul on usku, või kas sul on piisavalt usku, palu Jumalal tugevdada oma usku. See on palve, millele Jumal vastab alati jaatavalt. Sa võid usaldada Jumalat, et tema annab sulle usku hoolimata sellest, mida sa ise tunned või koged.

Püha Vaim, kes meie südametes toimib, kirgastab Jeesus Kristust kui Päästjat ja sünnitab ning kinnitab meis usku, et arm on piisav ka sinu jaoks. Usk ei seisne meie oma pingutustes ja püüetes, vaid see on Jumala töö inimeses.

Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
(Rm 10:17)