Kas inglid on olemas?

Autor: 
Pasi Palmu
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Jah, on. Jumala looming ei piirdu üksnes nähtava ja tunnetatava maailmaga, nagu inimene ehk oma kõrkuses arvab. Meie ei valitse Jumala loomingut. Jumala maailm on palju rikkalikum, värvilisem, kaunim ja imelisem, kui teaduslikult on võimalik tõestada ja silmaga hoomata.

Siiski pole inglid kristluse keskpunkt, ehkki mõnikord elatakse läbi mingit sorti inglivaimustust. Evangeeliume lugedes võib märgata, et inglid on seotud Jeesuse elu kõige tähtsamate pöördehetkedega. Neid kutsutakse teenivateks vaimolenditeks. Nad täidavad maa peal ülesannet, mis Jumal neile on andnud. Ennekõike on nende teenimise eesmärgiks hingede päästmine ehk inimeste juhtimine Jumala juurde.

Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?
(Hb 1:14)