Onko enkeleitä?

Kirjoittanut: 
Pasi Palmu

Onhan heitä. Jumalan luomistyö ei suinkaan rajoitu vain tähän näkyvään ja aistein havaittavaan todellisuuteen, niin kuin ihminen ylpeydessään ajattelee. Emme me hallitse Jumalan luomistyötä. Jumalan maailma on paljon yltäkylläisempi, värikkäämpi, rikkaampi ja ihmeellisempi kuin luonnontieteillämme pystymme havainnoimaan.

Enkelit eivät kuitenkaan ole mikään kristillisen uskon pääasia, vaikka silloin tällöin eletäänkin jonkinlaista enkelibuumia. Kun luet evankeliumia, huomaat, että enkelit liittyvät Jeesuksen elämän merkittäviin käännekohtiin. He aivan kuin sanansaattajina alleviivaavat pelastuksemme perusteita. Heitä sanotaan myös palveleviksi hengiksi. He siis toteuttavat maan päällä Jumalan heille antamaa tehtävää. Ennen kaikkea he palvelevat sitä tarkoitusperää, että pääsisimme taivaaseen.

Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Hepr. 1:14