Hur lever man i tron? Hur följer man Jesus?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Boris Sandberg

En troende kristen är medlem i en församling. Hon lever i gemenskap med andra kristna och lyssnar till Guds ord, deltar i bönen, i den gemensamma missionsuppgiften och i nattvarden. Allt det här stärker tron och bevarar henne i den. På det här sättet tar den helige Ande hand om en kristen.

Guds bud förpliktigar alla människor. En kristen kan inte leva utan att bry sig om den käre himmelske Faderns vilja.

Var och en har sin egen kallelse här i tiden och Gud förväntar sig trohet av oss i tjänst för våra närmaste. Under kravens tryck märker vi ändå snabbt att våra kraftresurser är begränsade. Vi känner av vår otillräcklighet. Lockelsen att göra emot Guds vilja frestar och får oss ofta att falla i synd.

Den synd som bor i människan – också i den troende – ända till livets slut spjärnar emot och leder bort från Guds viljas väg. Därför behöver vi ständigt förlåtelse, bön och kraft ur Guds ord.

Ett liv i tron är ändå inte bara att försaka och en ständig kamp till att bli en bättre människa. En kristen lever i Guds barns frihet med ett tryggt sinne eftersom allt sist och slutligen är nåd. Tro, hopp och kärlek ges oss som en gåva i Jesus Kristus. Därför vill en kristen leva nära Jesus.

Jesus sade:
”Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.”
(Joh. 15:9).

Gud, dra mig in på din väg – nära Jesus. Låt mig inte gå vilse.