ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုချစ်ပါရဲ့ လား။

ဘုရားသခင် သင့်ကိုချစ်တော်မူသည်။ မှန်ပေ၏။ထိုအရာကို မည်သ့သို ိနိုင်မည်အကြောင်း သင်မေး ကောင်းမေးနိုင်ပါသည်။ ရိုးစင်းသောအဖြေမှာ ဘုရားသခင်က သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ထိုအတိုင်း ပင် မိန့်ဆိုထားပါသည်။သူ့မေတ္တာသည် သင်အပါအဝင် လူတိုင်းအတွက် အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် သူ့မေတ္တာကို ထင်ရှားစေပါသလား။ ဘုရားသခင်သည် စကားအား ဖြင့်သာ ချစ်သည်ဟုဆိုသည်မဟုတ်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လည်း ထပ်တူကျပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ထားသောအရာများကို ဆင်ခြင်မိသောအခါ သူ့ မေတ္တာအလွန်ကြီးမားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အစပိုင်းတွင် လူနှင့်ဘုရားသခင်ကြား၌ရှိသောဆက်နွယ်မှုသည် စုံလင်သောဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို သံသယမရှိပါ။ သ့ရို ာတွင် လူ၏ကျဆုံးခြင်းက အရာရာတိုင်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရပြုခြင်းကို အကျည်းတန်စေသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန် တော်တို့အပေါ်ထားသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိ သော ကျွန်တော်တို့အဘ၏မေတ္တာသည် အခြေအနေတိုင်းကိုဖာထေးနိုင်အောင် ကြီးမားနက်ရှိုင်း လွန်းလှသည်။ ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံ သည် လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀၀၀ တွင် သူ့မေတ္တာကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် အ သေခံတော်မူသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင် နှင့်ဝေးစေတော်မမူနိုင်တော့ပါ။ သင်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်း ယေရှုသည် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ မေတ္တာဖြင့် ထာဝရကာလအသက်ရှင်ရန်လည်းဖြစ်ပါသည်။

“အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် အ ပြစ်စီရင်ခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါး တည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ ၏။” (ယောဟန် ၃း ၁၆)

ဆုတောင်းချက်။ သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော့်မေတ္တာအမှန်ဖြစ်ကြောင်း အသက်တာ၌ သိနားလည်စေ ရန် မစတော်မူပါ။