ကျွန်တော်ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင် နားညောင်းပါသလား။

ယေရှုနာမကိုအမှီပြု၍ ဆုတောင်းသမျှကို နားညောင်းပေးပါမည်အကြောင်း ဘုရားသခင် ကတိ ထားတော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းခြင်းဟူသည်မှာ ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်လက်ခံသည်၊ ထို့ ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု အဓိပါယ်ရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုကိုးစားပြီး ဘုရားသခင် ကို ချဉ်းကပ်သည်မဟုတ်၊ ယေရှုခရစ်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ယုံကြည်ကိုး စားလျက် ချဉ်းကပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ဆုတောင်းခြင်းဟူသမျှကို နားညောင်းပေးသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း က သင်မျှော်လင့်သည်အတိုင်း အဖြေပေးမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်လိုအင်ဆန္ဒ များကို အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးရန် “ဆုတောင်းခြင်းအဖြေပေးသည့်အင်ဂျင်စက်” မဟုတ်ပါ။ သ့ရို ာတွင် သားသမီးတို့လိုအပ်ချက်ကိုသိသော အဘကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရကာလအတွက် ရည်မှတ်၍ ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသောအရာကို ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် တခါတရံ ကျွန် တော်တို့၏လိုအင်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်လည်း အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ တခါတရံ စောင့ဆ် ိုင်းစေသည်။ တခါတရံ ချက်ချင်းအတည်ပြုပေးသည်လည်းရှိသည်။

ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို တောင်းလျှောက်သောအခါ ကယ်တင်ခြင်းကို တောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သေချာစေနိုင်သည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းအဖြေ ပေးသည်။ မိမိအပြစ်ကို ဖော်ပြတောင်းပန်သောသူတို့အား အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုပေး ကြောင်း ကတိတော်ကိုတွေ့သောအခါ ၎င်း၏အဖြေကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရရှိနိုင်သည်။

“သားသည်မုန့်ကိုတောင်းလျှင် မိမိသားအား ကျောက်ကိုပေးမည့်သူ၊ ငါးကိုတောင်း လျှင်မွေကိုပေးမည့်သူ၊ တစုံတယောက်မျှ သင်တို့တွင် ရှိသလော။ သင်တို့သည် အဆိုး ဖြစ်လျက်ပင် ကိုယ်သားတို့အား ကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျှင်၊ ထိုမျှမက ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည် ဆုတောင်းသောသူတို့အား ကောင်း သောအရာကိုသာပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော။ ” (မဿဲ ရး ၉-၁၁ )

ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်ကျွန်တော့်အား နားညောင်းခြင်းရှိ၊ မရှိ ရံဖန်ရံခါ အံ့သြမိနေရသည်။ ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်သမျှကို နားညောင်းပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။