Hör Gud min bön?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Gud har lovat höra alla böner, som bes i Jesu namn. Att be i Jesu namn innebär att vi tror på Jesus och då har vi kontakt med Gud. Vi närmar oss alltså inte Gud för att vi litar på oss själva utan för att vi litar på Jesu räddningsverk.

Gud hör bönerna, men det innebär inte att han alltid svarar så som vi har väntat. Gud är ingen bönesvarsautomat, som uppfyller alla löften, utan vår Far som vet sitt barns bästa. Han ger alltid det som är bäst med tanke på vår evighet. Därför svarar han ibland nekande på våra böner, ibland låter han oss vänta på svaret och ibland får vi genast glädja oss över ett positivt svar. Till de egna önskningarna är det bra att tillägga: ”Ske din vilja”.

En bön som vi får vara säkra på att Gud genast svarar positivt på är, när vi ber om förlåtelse för våra synder och när vi ber om frälsning. Hans svar får vi läsa i Bibeln, där han lovar att ge syndernas förlåtelse åt dem som bekänner sin synd.

”Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”
(Matt. 7:9-11)

Gud, ibland undrar jag om du hör mig. Tack för att du hör!