Är jag värdefull?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

I människors ögon ligger vårt värde ofta i vad vi kan göra, vår sociala ställning, hur mycket pengar vi har, vårt utseende, etc. Kanske du känner att du inte duger eller räcker till – åtminstone inte när allting inte motsvarar de yttre kraven eller förväntningarna.

I grund och botten beror ditt värde ändå inte av någon av de nämnda sakerna. Ingen annan människa har rätt att bestämma ditt värde. Den enda som kan göra det är Gud, som har skapat dig. Han skapade dig inte i misstag eller i onödan, utan med kärlek och för ett ändamål. Bibeln säger att människan blev skapad till Guds egen avbild, mer värdefull än någon annan varelse i den här världen.

Även du är noga planerad av Gud, och skapad till att vara hans älskade barn. Du är en unik individ, och det finns ingen annan som kan fylla just din plats här i världen. Du är värdefull för Gud – så värdefull att han lät sin ende Son dö på ett kors, för att du skulle få dina synder förlåtna. Du behöver inte förtjäna ditt värde. Som skapad, älskad och räddad av Gud är du ovärderlig.

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
(Ps. 139:14)

Gode Gud, välsigna mig så att jag ser mig själv så som du ser mig.