Jesus – gåva och förebild

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Fredrik Klemets

Många talar om Jesus men vill ändå inte vara uppriktigt kristna, kanske nog sökande. De vet att Jesu undervisning är vis och rätt och att det skulle vara bra om alla skulle undervisa och leva såsom Han levde och lärde. Kanske de känner sig mycket underlägsna inför andra. Men på vilket sätt tänker de fel? De har inte förstått att Jesus för oss betyder två saker, nämligen
a) en gåva och
b) en förebild.
Utan att inse och finna detta är den sökande alltid rådlös.

Jesus är en gåva

Då man säger att Jesus är en gåva, menar man: Han har tagit bort min synd och jag har blivit ett Guds barn. Fastän jag inte alls förtjänar det får jag vara syndfri och ren, eftersom Jesus har borttagit mina onda gärningar på Golgata kors. Han går också med mig varje dag i mitt liv och tröttnar inte på att sköta, lyfta och förlåta. Jag värdesätter denna gåva vid dopfunten, vid nattvardsbordet och då jag öppnar min Bibel. Av mig krävs ingenting: Jag får allt från Gud.

Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!”
(Rom 8:15, Bibel 2000)

Jesus är en förebild

Då man säger att Jesus är en förebild menar man: Han kom från Guds härlighet hit till denna orena värld för att ge sitt liv för oss och gav en modell för alla som följer honom. Eftersom Jesus inte aktade sitt liv som någonting värt då han räddade oss, förstår också jag att det är min uppgift att inte göra mig viktig utan att istället älska min nästa.

Denna kärlek är inte enbart en ideologi utan en ständig modell av Jesu korsdöd där Han offrades för alla syndiga mänskors skull och ännu på korset bad för dem som torterade honom. Jag har fått så mycket förlåtet att jag inte har rätt att hata eller se ned på någon.

Vi älskar därför att han först älskade oss.
(1 Joh 4:19, Bibel 2000)

Gåva, förebild och rätt ordningsföljd

Således är Jesus både gåva och förebild. Många mänskor vill nog ha Jesus som en förebild. Men det är till ingen nytta om man inte förstått att Jesus framför allt är en gåva till oss. Otaliga mänskor har varit förbryllade inför den stora förebilden. Hinduer och buddhister kan lovorda förebilden och gör det också, men utan att ha funnit den verklige Jesus. Jesu person är för oss en gåta till dess att han framstår som en gåva. Efter det blir han också vår förebild.

Alltså: Jesus är i första hand vår gåva och därefter vår förebild. Om man anser honom vara enbart en förebild har man inte förstått den verklige Jesus och kan i själva verket inte ens kallas en kristen.

Jag är kristen, uppkallad efter Kristus eftersom Kristus gjort mig till Guds egen. Återstoden av mitt liv är det en fascinerande utmaning att ta lärdom av min stora förebild.