Bönen

Morgonbön

När du stiger upp på morgonen skall du välsigna dig med det heliga korstecknet och säga:

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill kan du också be denna korta bön:

Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du denna natt har bevarat mig från all skada och farlighet. Jag ber dig att du denna dag bevarar mig från synd och allt ont, så att mitt liv och alla mina handlingar behagar dig. Låt din heliga ängel vara med mig, så att den onda fienden inte får någon makt över mig. Amen.

Och gå så med glädje till ditt arbete, sedan du kanske sjungit en psalm, till exempel från de tio buden, eller något som din andakt ger.

Aftonbön

När du om aftonen går till sängs skall du välsigna dig med det heliga korstecknet och säga:

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill kan du också be denna korta bön:

Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du denna dag har bevarat mig genom din nåd. Jag ber dig att du förlåter mig alla mina synder och att du denna natt bevarar mig genom din nåd. Ty jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din heliga ängel vara med mig, så att den onda fienden inte får någon makt över mig. Amen.

Och somna så genast med glädje.

Bön före måltiden

Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.

Guds nåd innebär här att han ger riklig föda åt alla levande varelser, så att de kan känna glädje och vara vid gott mod. Girighet och onödiga bekymmer ställer hinder för denna godhet.

Därefter följer Fader vår och denna bön:

Herre Gud himmelske Fader, välsigna oss och dessa dina gåvor som vi tar emot ur din milda hand, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.”

Bön efter måltiden

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som mättar allt levande, som ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har inte sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd.

Därefter följer Fader vår och denna bön:

Vi tackar dig, Herre Gud Fader, genom Jesus Kristus vår Herre, för allt gott som du har gjort, du som lever och regerar i evighet. Amen.