Heprealaiskirje 7 - Uusi ylipappi

Kirjoittaja : 
Pasi Hujanen

Uusi pappeus - Hepr 7:1-14

Heprealaiskirjeen kirjoittaja tunsi Vanhan testamentin niin hyvin, että hän tiesi, ettei Jeesus voinut olla leeviläinen pappi. Mutta Vanha testamentti puhui – tosin äärimmäisen vähän – myös toisesta pappeudesta, Melkisedekin pappeudesta. Melkisedekistä puhuu vain 4 Vanhan testamentin jaetta: 1 Moos 14:18-20 ja Ps 110:4. Hänen hahmonsa jää salaperäiseksi.

Melkisedek voidaan kääntää "vanhurskauden kuningas", "oikeuden toimeenpanija on kuninkaani" tai "minun kuninkaani on vanhurskaus". Salem oli muinainen Jerusalem (Ps 76:3), mutta myös sen nimen voi kääntää: "rauhan kuningas", jolloin se muistuttaa meitä rauhan ruhtinaasta eli Messiaasta (Jes 9:6).

Kirjoittaja tekee johtopäätöksiä myös siitä, mitä ei ole sanottu. Kun Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa – joka yleensä on täynnä merkittävien henkilöiden sukuluetteloja – Melkisedekin vanhemmista tai suvusta ei kerrota mitään, kirjoittaja päättelee – kuten tekivät juutalaiset rabbitkin – että Melkisedekillä ei ollut isää tai äitiä (jae 3). Se, ettei Melkisedekillä ollut sukuluetteloa, merkitsi sitä, että hän ei voinut toimia leeviläisenä pappina, sillä leeviläisten pappien piti pystyä osoittamaan leeviläisyytensä (Esra 2:61-63). Hänen pappeutensa piti siis olla jotain muuta kuin leeviläistä pappeutta.

Siitä, että Jeesus edusti muuta kuin leeviläistä pappeutta, seurasi kaksi asiaa:
1. Juutalaisten laki perustui leeviläiseen pappeuteen, joten pappeuden muuttuessa lainkin oli muututtava (jae 12).
2. Toisen pappeuden on oltava toista arvokkaampi. Koska Melkisedek oli Leeviä varhaisempi (jakeet 9-10, Abraham oli Leevin isän isoisä), Melkisedekin pappeus oli arvokkaampi ja syrjäytti leeviläisen pappeuden.

Jakeessa 14 käytetään hieman outoa ilmaisua: Jeesus on noussut Juudan heimosta. Taustalla lienee Bileamin Messias-ennustus Jaakobista nousevasta tähdestä (4 Moos 24:17, katso myös Luuk 1:69,78).

Myös jakeessa 8 mainittu Melkisedekin ikuinen elämä pohjaa Vanhan testamentin Psalmiin 110:4: "Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."
 Psalmi 110 on Messias-psalmi, katso erityisesti jae 1: "Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen." Tässäkin mielessä Melkisedek voidaan nähdä Jeesuksen esikuvana.

Uusi ylipappi - Hepr 7:15-28

Kirjoittaja mainitsee myös kolmannen syyn lain ja pappeuden vaihtumiselle: vanha laki ei toiminut; sen kautta ei voinut pelastua, koska ihmiset eivät pystyneet täyttämään lain sinänsä hyviä määräyksiä (jakeet 18©19, vertaa Room 7:12).

Kristuksen suorittama uhri poikkesi kolmella tavalla Mooseksen lain vaatimista uhreista:
1. Se uhrattiin vain kerran, ei päivittäin.
2. Jeesuksen ei tarvinnut uhrata itsensä puolesta, kuten vanhan liiton ylipappien piti tehdä (3 Moos 16:6).
3. Jeesus ei uhrannut eläimiä vaan itsensä.

Jakeessa 16 kirjoittaja ei tarkoita sitä, etteikö myös leeviläinen pappeus olisi perustunut Jumalan määräykseen (vertaa jae 28 ja 5 Moos 18:1-8). Kirjoittaja haluaa korostaa nimenomaan sitä, että leeviläinen pappeus perustui perimykseen: sen piti säilyä Leevin sukukunnassa.

Jakeen 23 käännös on harhaanjohtava. Pappien määrä ei kasvanut, koska itse asiassa puhutaan ylipapeista, joita oli vain yksi kerrallaan. Kysymys oli siitä, minkä jakeessa oleva viittaus kuolemaan paljastaa: ylipappeja tuli yhä uusia, koska vanhat kuolivat. Sen sijaan Kristus ei kuole, siksi häntä ei kukaan eikä mikään syrjäytä. Hän on lopullinen ylipappi, joka on suorittanut lopullisen uhrin kaikkien ihmisten syntien sovittamiseksi.