2. Korinttilaiskirje

Kirjoittaja: 
Pasi Hujanen

2. Korinttilaiskirje luettavissa netissä

Johdanto

Tutkiessamme Toisen Korinttilaiskirjeen taustaa, huomaamme kuinka vähän Luukas on Apostolien teoissa voinut kertoa vuosien 30-60 tapahtumista. Onkin selvää, että kerrontaan jää isojakin aukkoja, kun käytettävissä on suunnilleen yksi luku vuotta kohti.

Apostolien tekojen perusteella näyttäisi siltä, että Paavali kävi Korintissa vain kaksi kertaa: ensimmäisen kerran toisella lähetysmatkalla (Apt 18:1 17) ja toisen kerran kolmannella lähetysmatkalla (Apt 20:1 6).

Lisäksi on otettava huomioon, että Paavali näyttää kirjoittaneen vähintään neljä kirjettä Korinttiin, joista meille on säilynyt vain kaksi, ilmeisesti toinen ja neljäs.

Kaiken kaikkiaan Paavalin yhteydenpito Korintin seurakunnan kanssa näyttää seuraavalta:

 1. Ensimmäinen käynti Korintissa toisella lähetysmatkalla (Apt 18:1 17)

 2. Ensimmäinen kirje Korinttiin (1 Kor 5:9, kadonnut)

 3. Korintin seurakunnan vastaus (1 Kor 7:1)

 4. Toinen kirje Korinttiin (= 1 Kor) Efesoksesta (1 Kor 16:8)

 5. Korinttiin tulee Paavalin vastustajia (2 Kor 3:1) ja Paavali saa tiedon vaikeuksista seurakunnassa

 6. Paavalin pikainen käynti Korintissa (2 Kor 12:14; 13:1), käynti oli tuskallinen molemmille osapuolille (2 Kor 2:1 4). Paavali palaa Efesokseen.

 7. Kolmas kirje (kadonnut) eli "kyynelkirje" Efesoksesta (2 Kor 2:3 4,9; 7:8)

 8. Paavali lähettää Tituksen Korinttiin (vie ehkä "kyynelkirjeen" mukanaan, 2 Kor 12:18). Titus saa tilanteen rauhoittumaan.

 9. Paavali lähtee Efesoksesta Trooakseen, jossa oli tarkoitus tavata Titus (2 Kor 2:12 13)

 10. Paavali lähtee Makedoniaan (=nykyinen Pohjois Kreikka), jossa hän tapaa iloisia uutisia tuovan Tituksen (2 Kor 2:13)

 11. Makedoniasta neljäs kirje Korinttiin (= 2 Kor)

 12. Paavalin kolmas käynti Korintissa (Apt 20:1 6), joka kestää kolme kuukautta

Toinen Korinttilaiskirje on siis kirjoitettu Makedoniasta vuonna 56 tai 57. Se on Paavalin kirjeistä persoonallisin ja siinä pääsemme lähemmäksi Paavalia kuin muissa hänen kirjeissään.

Onko Paavali apostoli?

Toisen Korinttilaiskirjeen tärkein teema on: onko Paavali apostoli ja mikä arvo on hänen puheillaan ja kirjoituksillaan. Se, mitä hän kirjoittaa korinttilaisille (ja kaikki muu, mitä hän on kirjoittanut ja minkä Pyhä Henki on säilyttänyt meille Raamatussa) ei ole mitä tahansa uskonnollista tekstiä, vaan Jumalan valtuuttaman apostolin puhetta.

Syy siihen, miksi Paavali joutui puolustamaan apostoliuttaan, oli se, että Paavalin lähdettyä Korintista sinne tuli "vääriä apostoleja" (2 Kor 11:13) eli "mainioita apostoleja" (2 Kor 11:5), jotka olivat esittäneet Paavalia vastaan useitakin syytöksiä, joiden kärki oli kuitenkin aina sama: Paavali ei ole seurannut Jeesusta hänen vielä eläessään, joten hän ei ole apostoli, vaan jonkinlainen evankelista tai vastaava.

Lisäksi he olivat esittäneet Jerusalemista saatuja suosituskirjelmiä (2 Kor 3:1) osoittaakseen olevansa suurempien ja tärkeämpien henkilöiden edustajia kuin mitä Paavali oli. Seurakunta jakaantui ja ilmeisesti valtaosa kääntyi Paavalia vastaan (2 Kor 11:3).

Paavalia vastaan esitettyjä syytöksiä olivat ainakin seuraavat:

 1. Paavali on ruumiillisesti heikko, eikä hänen puheistaan ole mihinkään (2 Kor 10:1; 11:6)

 2. Hän on poissa tolaltaan (2 Kor 5:13)

 3. Hän pyrkii hallitsemaan seurakuntaa ja pelottelee sitä kirjeillään (2 Kor 1:24; 10:9)

 4. Hän pyrkii kurkottamaan kaikkialle (2 Kor 10:14)

 5. Hän ei uskalla esiintyä apostolille kuuluvin oikeuksin (2 Kor 11:7; 12:14 16)

 6. Hän ylpeilee yli määrän (2 Kor 10:8, 13, 15)

 7. Hän suosittelee itseään lakkaamatta (2 Kor 5:12)

 8. Hän ei pysy totuudessa (2 Kor 1:17; 7:14)

 9. Hän pyrkii hyötymään seurakunnan kustannuksella (2 Kor 12:16 18)

Kahden tulen välissä

Samaan aikaan Galatiassa oli samantyyppisiä vaikeuksia; sielläkin Jerusalemista tulleet "judaistit" pyrkivät kieltämään Paavalin apostoliuden ja syyttivät Paavalia vain evankeliumin alkeiden opettamisesta. Todellisen kristityn oli heidän mukaansa noudatettava koko Vanhan testamentin lakia eli itse asiassa tultava juutalaiseksi.

Paavali oli siis kahden tulen välissä: idässä Galatian vaikeudet ja lännessä Korintin ongelmat. Efesoksessakin Paavalilla oli vaikeuksia (Apt 19:23, 2 Kor 1:8). Vielä tänäänkin näytetään Efesoksessa turisteille "Paavalin vankilaa", joten on ilmeistä, että Efesoksessakin Paavali on ollut kuolemanvaarassa, vaikka Apostolien teot ei tällaisesta kerrokaan.

Korintissa oli myös sukupuolisiveellisyyteen liittyviä ongelmia (2 Kor 12:21), jotka saattoivat johtua gnostilaistyyppisestä julistuksesta. Gnostikkojen mukaan vain sielu oli tärkeä; vain se pelastui. Ruumis oli arvoton, siksi sen kanssa voi tehdä, mitä halusi.

Tilanteen ollessa näin vaikea Paavali teki pikakäynnin Korinttiin, mutta hän joutui palaamaan (ehkä Galatian tilanteen takia) ennen kuin kaikki asiat saatiin kuntoon (2 Kor 10:2; 13:2). Väärät apostolit vastustivat ilmeisesti Paavalia vasten kasvoja (2 Kor 10:10).

Toinen Korinttilaiskirje on Paavalin yritys taivuttaa Korintin seurakunta uudelleen täydellisesti uskolliseksi itselleen ja oikealle evankeliumille. "Kyynelkirje" ja Tituksen käynti olivat saaneet pahimmat ongelmat ratkaistuksi, mutta Paavali näki vielä asioita, joissa Korintin kristittyjen tuli tehdä parannusta.

Paavali sanoo, ettei hän tarvitse mitään suosituskirjeitä, koska Korintin seurakunta itsessään on hänen suosituskirjeensä ja todistus hänen apostoliudestaan (2 Kor 3:2 3). Jumala ei kirjoita suosituskirjeitä paperille vaan palvelijansa elämään!

Toinen syy kirjeen kirjoittamiseen on Jerusalemin seurakunnan köyhille koottava kolehti, avustus (2 Kor 8:1 6; 9:1 5), jonka Paavali aikoi viedä mukanaan Jerusalemiin käytyään Korintissa.

Paavali onnistui voittamaan sekä Galatian että Korintin seurakunnat takaisin puolelleen. Hänen vastustajansa kärsivät ratkaisevan tappion; tämän jälkeen oli vaikea horjuttaa laista vapaan evankeliumin julistamista pakanamaailmassa.

Kirjeen jaottelu

Kirjeen jaottelussa tulevat yllämainitut kaksi pääasiaa selvästi esille:

 1. Johdanto 1:1 11

 2. Erimielisyyksien erittely 1:12 2:17

 3. Apostoliuden puolustus 3:1 6:10

 4. Erottautuminen jumalattomista 6:11 18

 5. Sovinto Paavalin ja seurakunnan välillä 7:1 16

 6. Jerusalemin seurakunnan köyhille koottava avustus 8:1 9:15

 7. Tilinteko vastustajien kanssa 10:1 13:10

 8. Lopputervehdykset 13:11 13