Kirje Titukselle

Kirjoittaja: 
Pasi Hujanen

Kirje Titukselle luettavissa netissä

Johdanto Paavalin kirjeeseen Titukselle

Kirjeen rakenne:
Taistelu harhaoppeja vastaan - Tit 1
Oppi ja elämä - Tit 2
Kristittynä maailmassa - Tit 3

Titus

Titus mainitaan Uudessa testamentissa 13 kertaa, joista yksi on Tituskirjeessä (Tit 1:4) ja peräti 9 Toisessa korinttilaiskirjeessä (2 Kor 2:13, 7:6,13,14, 8:6,16,23, 12:18 - 2 kertaa. Muut kolme ovat: Gal 2:1,3 ja 2 Tim 4:10). Sen sijaan Apostolien teoissa häntä ei mainita lainkaan, mikä on varsin yllättävää. On esitetty arvaus, että Titus olisi ollut Luukkaan sukulainen - ehkä jopa veli - joka selittäisi sen, miksi Luukas ei kerro hänestä. Mutta se on vain arvaus, mitään varmaa emme pysty sanoman.

Titus oli kreikkalainen - siis pakana(taustainen)kristitty - ja häntä Paavali ei suostunut ympärileikkaamaan juutalaiskristittyjen vaatimuksesta huolimatta (Gal 2:1-4). Timoteuksen Paavali suostui ympärileikkauttamaan (Apt 16:3), koska hän oli äitinsä kautta juutalainen, eikä Paavali halunnut ärsyttää juutalaisia pitämällä seurueessaan ympärileikkaamatonta juutalaista. Sen sijaan Titus oli pakana, ja kun vielä otamme huomioon tilanteen, jonka takia Paavali meni Jerusalemiin: päättämään siitä, pitääkö pakanatkin ympärileikata (Gal 2:1, Apt 15:1-2), voimme nähdä, että Titus oli testi: jos hänet pitää ympärileikata, kaikki muutkin pakanat on ympärileikattava. Jos häntä ei tarvitse ympärileikata, muitakaan pakanuudesta kristityiksi kääntyneitä ei tarvitse ympärileikata. Paavali oli siis tutustunut Titukseen jo 40-luvulla, hän oli Syyrian Antiokian kristittyjä, ja ilmeisesti tullut kristityksi Paavalin työn kautta (Tit 1:4).

Paavali lähetti Tituksen Efesoksesta Korinttiin selvittämään seurakunnassa syn-tyneitä ongelmia. Ehkä hän sai mukaansa kadonneen "kyynelkirjeen" (2 Kor 2:3-4,9, 7:8). Titus sai tilanteen rauhoittumaan, mutta kun tietoja Korintista ei kuulunut, Paavali lähti Makedoniaan, jossa hän tapasi iloisia uutisia tuoneen Tituksen (2 Kor 2:13). Makedoniasta Paavali kirjoitti Toisen korinttilaiskirjeen ja lähetti Tituksen järjestelemään Jerusalemin köyhille tarkoitetun keräyksen järjestämistä Korinttiin (2 Kor 8:1-15). Paavali kutsuu Titusta työtoverikseen (2 Kor 8:23, KR-1938) ja kumppanikseen.

2 Tim 4:10:ssä kerrotaan Tituksen olleen Dalmatiassa.

Kirkkoisä Eusebius kertoo Kirkkohistoriassaan, että Titus oli Kreetan ensimmäinen piispa ja kuoli siellä korkeassa iässä.

Kirje Titukselle

Kirje Titukselle muistuttaa paljolti Ensimmäistä Timoteuskirjettä. Paavali sai tietää, että Apollos ja Zenas olivat menossa Kreetalle ja lähetti ohjeita seurakunnan hoitamisesta Titukselle (Tit 3:13). Ilmeisesti Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjeensä Timoteukselle ja kirjeen Titukselle samoihin aikoihin. Kirjoituspaikka lienee Korintti tai Efesos. Toinen kirje Timoteukselle on myöhäisempi, ”apostolin testamentti”.

Paavali aikoi lähettää joko Artemaksen tai Tykikoksen Kreetalle, jotta Titus olisi voinut lähteä Paavalin luo Nikopolikseen, jossa hän aikoi viettää talven (Tit 3:12). Toisessa kirjeessään Timoteukselle Paavali kertoo Tituksen lähteneen Dalmatiaan (2 Tim 4:10), joka jää Raamatun viimeiseksi maininnaksi Tituksesta.

Kreeta oli kuulu huonosta moraalistaan (Tit 1:10-16), mutta Paavali näyttää luot-taneen Tituksen kykyihin selviytyä hankalissakin tilanteissa.

Jakeissa 2:11-14 on tiivistelmä kristillisestä uskosta:

"Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. "

Jakeissa 3:4-7 on kohta, josta näemme kasteen ja Pyhän Hengen yhteyden selvästi: kasteessa Jumala "pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät" (jae 5).