Apostolien teot

Kirjoittaja: 
Pasi Hujanen

Apostolien teot (1992) luettavissa netissä


Johdanto Apostolien tekoihin

Lääkäri Luukas kirjoitti evankeliuminsa jatko-osaksi ensimmäisen kirkkohistorian. Hän ei itse antanut teokselleen nimeä ”Apostolien teot”, vaan nimi on myöhäisempi. Tietyssä mielessä nimi onkin harhaanjohtava, sillä Apostolien teoissa Luukas ei suinkaan kerro meille kaikkien apostolien toiminnasta, vaan keskittyy Pietariin ja Paavaliin. Mutta eivät edes nämä kaksi ole Apostolien tekojen päähenkilöitä, vaan kirjan varsinainen tarkoitus on kuvata Pyhän Hengen työtä evankeliumin levittämiseksi Jerusalemista maailman ääriin.

Luukas kertoo meille tapahtumista vuosina 30-60 j.Kr. Ymmärrämme, että kertominen ei voi olla kauttaaltaan tarkkaa – tulisihan tekstiä tasaisesti jakaen noin yksi luku vuotta kohden – vaan Luukas keskittyy tiettyjen tärkeiden tapahtumien kuvaamiseen. Välillä pitkiäkin ajanjaksoja jätetään väliin tai kuvataan hyvin ylimalkaisesti (vertaa Apt 19:10-12).

Luukas on kertonut evankeliumin leviämisestä yhteen suuntaan: Jerusalemista Eurooppaan; sen sijaan muut suunnat – itä, Afrikka ja pohjoinen – jäävät syrjään.

Voisimmekin jaotella Apostolien teot ”maantieteellisesti”:
Apt 1-7 - Tapahtumat Jerusalemissa
Apt 8-12 - Tapahtumat Samariassa, Galileassa ja Syyriassa
Apt 13-14 - I lähetysmatka – Kypros ja nykyinen Itä-Turkki
Apt 15: 1-33 - Jerusalemin kokous
Apt 15:34-18:18 - II lähetysmatka – nykyiset Länsi- Turkki ja Kreikka
Apt 18:19-21:27 - III lähetysmatka
Apt 21:27-26:32 - Paavalin vankeus Palestiinassa
Apt 27-28 - Merimatka Roomaan

Näin evankeliumi on tullut Apostolien tekojen loppuessa senaikaisen maailman keskukseen, Roomaan. Siihen on Luukkaan hyvä lopettaa kuvauksensa.

Luukas kirjoitti Apostolien teot ilmeisesti 70- tai 80- luvulla. Kirjoituspaikka jää arvailujen varaan.

Lopun aika alkaa

Luukas jakaa pelastushistorian kolmeen jaksoon:

 1. Lupauksen ja odotuksen aika

  luomisesta Kristuksen tulemiseen maan päälle
  odotettiin Jumalan lupaamaa Pelastajaa, Messiasta
  Vanha testamentti kertoo

 2. Ajan keskus, Jumala maan päällä

  lupaukset täyttyvät
  Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aika
  Luukkaan evankeliumi kertoo

 3. Lopun aika, kirkon aika, Pyhän Hengen aika

  helluntaista Jeesuksen toiseen tulemiseen
  maailmanlähetyksen aika, evankeliumin julistamisen aika
  Apostolien teot kertoo alun

Näitä jaksoja seuraa vielä neljäs jakso – joka ei kuitenkaan enää ole varsinaisesti pelastushistoriaa: taivaan ihanuuden ja lopullisen pelastuksen omistamisen aika tai iankaikkinen kadotus.

Lukiessamme Apostolien tekojen ensimmäistä lukua seisomme siis toisen ja kolmannen jakson taitteessa. Vasta Apostolien tekojen toisessa luvussa on kerrottu helluntaista ja Pyhän Hengen ajan alusta.

Emme siis ole aloittamassa jonkin kuivan historiateoksen tutkimista, vaan alamme tutustua siihen, kuinka Jumalan Pyhä Henki levitti pelastuksen evankeliumia Jerusalemista maailman ääriin asti. Tuo tehtävä on yhä kesken, joten voimme sanoa elävämme Apostolien tekojen 29. lukua.