Shetani anaishi?

Mwandishi: 
Pasi Palmu
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Biblia inazunguamzia habari ya shetani, ijapokuwa kwa nadra SI. moja kwa moja. Yeye si sawa na Mungu mwema yeye ni kinyume na nguvu za Mungu. Alikuwa kweli kiumbe cha Mungu. Sababu zilizopo kwa shetani kuwa mwovu kwa asili zinaonekana sawa na sababu zilizosababisha kuanguka kwa mwanadamu: Kiburi, tamaa ya kuwa sawa na Mungu. Kwa sababu alikuwa na mapenzi sahihi kuhusu uumbaji wake na kwenda kinyume na mapenzi yake hakika huu ni uovu. Hivyo shetani na kila kitu Kumpinge Mungu.

Ni kwa jinsi gani shetani anashughulika? Biblia inafundisha kwamba anafanya kazi ndani ya watu wasiotii” kama hatufuati mapenzi ya Mungu, tunafuata mapenzi ya adui wa Mungu na hivyo kuwa katika himaya ya shetani. Hata hivyo tunaweza kubadilisha mwelekeo kwa kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi.

“Vaeni silaha za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya mkuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho”
(Waefeso 6:11-12 SUV)