Ni kweli Yesu yupo?

Mwandishi: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Wasomi na wanahistoria hawawezi kukataa historia ya Yesu.

Maana mtu aitwaye Yesu alikulia Galilaya katika mji utwao Nazareti na mara zote ililetwa kwetu kama Yesu wa Nazareti. Yesu alifundisha katika sehemu nyingi, alikusanya waliomfuata, Wanafunzi wake ambao walikusanya mafundisho yake na kuyasambaza. Takribani mwaka wa 30 huko Yerusalemu Pontio Pilato alitoa amri Yesu auwawe. Wanahistoria wanakubaliana na kweli hizi.

Lakini Yesu alikuwa ni nani? Naweza kupata kumjua vizuri? Majibu ya maswali haya yanaweza kupatikana ndani ya Biblia, zaidi ndani ya agano jipya.

“Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu.”
(Marko 1:1 SUV)

Yesu! Wewe Ni Nani?