Nani anastahili kwenda kupokea Ushirika Mtakatifu?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Ushirika mtakatifu ni kwa wakristo wote waliokwisha kubatizwa. Katika Kanisa la Kilutheri wale wote waliokwisha kwenda katika shule ya maungamo na wameshabarikiwa wanaweza kupokea ushirika mtakatifu. Hii ni kuonyesha ni vipi washirika wanahakika na kuelewa maana ya ushirika mtakatifu na kujua tofauti ya ushirika mtakatifu na chakula cha kawaida na kinywaji pia. Watoto waliofundishwa wanaweza kupokea ushirika mtakatifu pamoja na wazazi wao au wazee wao. Na kila mmoja anaweza kuja madhabahuni kupokea Baraka.

Wakati mwingine unaweza kujihisi vigumu kwenda kwa ushirika mtakatifu, mmoja ajiskia kama hastahili vya kutosha kupekea sakramenti, kwamba lazima awe mzuri na mwenye imani imara. Hivyo sivyo inavyotakiwa iwe, ushirika mtakatifu si kwa ajili ya uzuri wetu tulionao au kwa wale waliofanikiwa kaika maisha. Zaidi ni kinyume , ushirika mtakatifu ni kwa wale wote wanohitaji msamaha wa dhambi. Katika ushirika mtakatifu rafiki na mkombozi ana rehema kwa wale wote walioshindwa. Ushirika mtakatifu ni kwa wale wote wanaohitaji msamaha wa dhambi. Si kwa wale wote wanofikirii hawamwitaji Yesu Kristo.

Biblia inatuonya sisi juu ya kwamba mtu anaweza kula na kunywa mwili na damu ya Yesu kwa hukumu yake mwenyewe. Baadhi ya watu ambao onyo hili wamepewa, kwa asili ni wale ambao wanatumia kupokea ushirika mtakatifu kwa njia ya kwamba hawajui kama ni ushirika mtakatifu. Wanakula na kunywa na wakati mwingine wanaweza kulewa. na mkate na mvinyo unaweza kuliwa na kunywewa bila utaratibu. Kwa upande mwingine Paulo aliandika kwamba ambaye anapokea ushirika mtakatifu na hajui ni mwili wa Kristo, atakuwa anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Onyo hili mara nyingi limekuwa likieleweka hivyo, Na kukataa ushirika mtakatifu wale wote ambao si wema, na imani zao ni dhaifu. Lakini si sababu

“Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo.”
(1 Korintho 11:26 SUV)