Kwanini Yesu alikufa juu ya msalaba

Mwandishi: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Yesu alipata adhabu ya kifo kwa sababu wazee wa kiyahudi walidai alimdhihaki Mungu. Kwa mafundisho yake na miujiza, Yesu alijiita kwamba yeye ni mwana wa Mungu alikuja chini kutoka mbinguni. Kutokana na sheria ya Musa mtu anayedai kuwa yeye ni Mungu alihesabika kama anakufuru, ni kafiri na nilazima apate adhabu ya kifo.

Hata hivyo ni warumi waliooweza kutoa hukumu ya kifo. Mtawala pontio pilato hakuwa anavutiwa sana katika magomvi ya dini kati ya viongozi wa kiyahudi. Hata hivyo pilato hakushawishiwa, hata hivyo alitoa hukumu ya kifo kwa kulazimishwa ili Yesu asulubishwe. Yeyote atakaye soma habari ya kifo cha Yesu na kusulubishwa kwake, ndani ya injili anaweza kushangaa kwanini mtu mzuri na asiye na makosa afe kifo cha kusikitisha hivyo. Kwanini Yesu hakujilinda mwenyewe kwa mabaya aliyoshtakiwa nayo?

Tunapata majibu kutoka kitabu cha “Isaya 53" - cha kushangaza yaliandikwa miaka miatano kabla ya kifo cha Yesu. Kama wakristo tunaamini hivyo na mistari mingine katika Biblia inavyosema, yote hii ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa wokovu wetu. Yesu alikufa juu ya msalaba kwa dhambi zetu, Mungu alimtuma Yesu mwanaye wa pekee ili afe na kuteseka ili sisI tusiteseke hivyo Alizipatanisha dhambi zetu.

"bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kupigwa kwake sisi tumepona sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote”.
(Isaya 53:5-6 SUV)

Bwana Yesu siwezi kutambua mateso uliyopitia lakini na amini dhambi zangu zimesamehewa.