Kuna nini kama nikibatizwa mara ya pili?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Biblia inafundisha kwamba ubatizo hauwezi na hauitaji kurudiwa. Unatolewa mara moja na una thamani wakati wote. Hii haibadilishiki hata kama tunamkataa Mungu baada ya ubatizo wetu. Tunaweza wakati wote kumrudia Baba yetu anatusubiri sisi.

Na wakati tunamrudia hatuitaji ubatizo mpya. Hata kuna wale wanaotaka kubatizwa tena au wameshabatizwa tena. Na kuna wale wanaobatiza watu tena. Wengi wao wanaweza kufikiri kwamba kama mtu akibatizwa akiwa mtto si ubatizo halisi. Hii ni mapingano halisia na hii ina maana kwamba hujabatizwa na wewe si mkristo. Wengine wanasema kama mtu hawezi kuelewa mara moja maana ya kubatizwa, kwamba, kaka/dada alivyobatizwa, hivyo unaweza kuwa si ubatizo halisi. Lakini ubatizo ni tendo la Mungu ambalo halitengemei ni kiasi gani mtu anaelewa. Hatuwezi kuelewa nini kilitokea wakati Yesu alikufa juu ya msalaba kwa ajili yetu na hatuwezi kuishi wakati ulitokea lakini imebakia ni tendo la Mungu na wokovu wetu. Hivyo basi ubatizo hautakiwi kurudiwa, mtu anayepokea ubatizo mara ya pili anafanya makosa, makosa ambayo kweli yanatakiwa kutubiwa kwa Mungu na kuomba msamaha. Na Mungu anasamehe wote wanaotubu kwa sababu Yesu alizipatanisha dhambi za watu wote.

“Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.“
(Efeso 4:5 SUV)