Kuna kizuri kipi ndani ya Ushirika Mtakatifu?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Katika ushirika mtakatifu tunakutana na Yesu, na hii ni nzuri kwetu kwa njia nyingi. Mkombozi wetu ana utume: mmoja tu anasamehe, hivi ndivyo Yesu anafanya katika ushirika mtakatifu. Anashirikisha kile alichopata katka mauti yake. Kifo chake kilipatanisha dhambi zote za watu na kuleta msamaha kwa wingi kama watu watakavyohitaji.

Dr. Martin Luther aliijua Biblia kwa uzuri. Kwa swali la nini kizuri katika Ushirika Mtakatifu alijibu “katika ushirika mtakatifu dhambi zangu zote zinasamehewa” tunapata uzima na Baraka, kwa maana penye msamaha wa dhambi kuna pia uzima na Baraka.
 Kila anayeamini nini Biblia imeahidi anakuja katika ushirika mtakatifu na kupokea mwili na Damu ya Yesu kwa ondoleo la dhambi zake. Biblia imeahidi kwamba kwenye ushirika matakatifu Yesu ametoa msamaha wa dhambi. Hii inawezekana kuonekana tu njia nyepesi na rahisi. Lakini rehema za Mungu ni rahisi. ila Mara nyingi tunazifanya tu kwa ngumu.

“Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele na nitamfufua siku aya mwisho.”
(Yohana 6:54 SUV)