Om oss - Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry / Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEY) är en väckelserörelse och missionsorganisation inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Rörelsen har sin grund i den evangeliska väckelsen på 1800-talet.

SLEY grundades år 1873 och delades in i 13 distrikt samt 360 lokala avdelningar. Föreningen var tvåspråkig till år 1922, då Svenska Lutherska Evangeliföreningen blev en skild enhet.

SLEY lägger stor vikt på både inremission och yttremission.

Föreningen samarbetar med församlingar och lägger även stor vikt på ungdoms- och studentverksamhet.

Organisationen har missionsverksamhet bland annat i Japan, Kenya, Sudan, Ryssland och Estland.

Den sångbok som används inom SLEY heter Siionin kannel och är jämförbar med Sionsharpan som används inom SLEF.