Om författaren

Om författaren, pastor Erkki Koskenniemi